Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 September 2014, Poznań, Poland

Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 September 2014, Poznań, Poland
Termin: 
2014-09-17 - 2014-09-20
Miejsce: 
Poznań

W dniach 17-20 września 2014 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM). Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Deutsche Mathematiker-Vereinigung jest wspólną inicjatywą obu Towarzystw, które mają tradycję w organizacji tego typu spotkań. Obrady toczyć się będą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
kj/ 01-11-2013

Zmarł Docent Eugeniusz Fidelis (1927-2014)

Zmarł Docent Eugeniusz Fidelis (1927-2014)

W dniu 21 lipca 2014 roku (w wieku niespełna 87 lat) zmarł w Warszawie Eugeniusz Fidelis, emerytowany pracownik Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie probabilistycznych zastosowań matematyki i teorii niezawodności, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1966 roku, a od roku 1996 członek honorowy.
kj / 22-07-2014

Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Termin: 
2014-09-15 - 2014-09-17
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 15-17 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych, mająca na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
kj / 20-06-2014

Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, 3-4 July 2014, Rzeszów, Poland

Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, 3-4 July 2014,  Rzeszów,  Poland
Termin: 
2014-07-03 - 2014-07-04
Miejsce: 
Rzeszów

W dniach 3-4 lipca 2014 roku w Rzeszowie odbędzie się międzynarodowa konferencja  zatytułowana Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, której organizatorami są Oddział Rzeszowski PTM oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
kj / 12-06-2014

Tomasz Łuczak laureatem Medalu im. Stefana Banacha 2014

Tomasz Łuczak laureatem Medalu im. Stefana Banacha 2014

Tomasz Łuczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został tegorocznym laureatem Medalu im. Stefana Banacha. Medal jest przyznawany osobom indywidualnym przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Polską Akademię Nauk w roku 1992, w stulecie urodzin Stefana Banacha. Profesor Tomasz Łuczak jest wybitnym specjalistą w zakresie matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Zajmuje się także zastosowaniami metod kombinatorycznych, probabilistycznych i algebraicznych w matematyce, informatyce, fizyce i biologii.
kj / 08-06-2014

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Dan Petersen z University of Copenhagen (Dania) otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Topology of Moduli Spaces and Operads. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 31-05-2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

Amerykański matematyk George Lusztig z Massachusetts Institute of Technology został uhonorowany Nagrodą Fundacji Shawa, za fundamentalny wkład w rozwój algebry, geometrii algebraicznej i teorii reprezentacji, a także pokazanie głębokiego przenikania się tych dziedzin matematyki.
Fot. MIT
kj / 27-05-2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z teorii potencjału dla procesów Lévy’ego. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.

Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~kaleta/
http://www.impan.pl/Nagrody/kuratowski.html
kj / 19-05-2014

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

W dniu 22 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 107 budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, profesor  Maciej P. Wojtkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi wygłosi doroczny wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Rola krzywizny w dynamice. Wykład tradycyjnie organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresem:
http://wmii.uwm.edu.pl/~wojtkowski/
kj / 16-05-2014

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

W dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku (piątek, sobota), w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, odbędzie się uroczystość związana z setną rocznicą urodzin Stanisława Hartmana (1914-1992), współtwórcy wrocławskiej szkoły matematycznej, specjalisty w zakresie analizy harmonicznej.
kj / 07-05-2014

Subskrybuje zawartość

Spotkania naukowe w oddziałach