KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2017

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2017

Zarz/konkuruspwa Matematycznego ogłasza kolejna Steinhaa UMI-SIMAI-pisu 0 ma ngdaśrodaass8,"more-lindy PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarz i Skursass8

kj / 22-10-2017

Zarzahobtyle=ested grid16-13"> głasza kolejnDni Anton

    kj / 22-10-2017

509" claer-top- nks-inner"> eer-top- dd stickytdo td< 3"> n a", "options": { "fontFamilector": "studencdzer-Ka hrefysr-top- studencdzestickytdo td< 3"> n a", "opght="91"/>5 Nonkursy-o-nner" class="main-group-inney": wa Mat