KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2016

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2016

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 29-10-2016

Matematycy nowymi członkami Polskiej Akademii Nauk

Matematycy nowymi członkami Polskiej Akademii Nauk

W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego PAN, podczas którego dokonano wyboru nowych członków rzeczywistych (28) i członków korespondentów (34) PAN. Wśród nich nie zabrakło matematyków. Członkami rzeczywistymi Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN zostali profesorowie: Jerzy Kaczorowski (UAM) i Tomasz Łuczak (UAM). Na członków korespondentów tego Wydziału Akademii wybrano profesorów: Piotra Bilera (UWr), Lecha Tadeusza Januszkiewicza (UWr & IM PAN) i Rafała Latałę (UW).
Więcej informacji o wynikach wyborów na portalu PAN pod adresem:
http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-akademii-pod-znakiem-kobiet-i-mlodosci

kj / 03-12-2016

X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2017, Katowice

X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2017, Katowice

Aleksander Weron (fot.) z Centrum im. Hugona Steinhausa Politechniki Wrocławskiej, wygłosi X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Odczyt zatytułowany Matematyczne modele dynamiki procesów molekularnych w żywych komórkach biologicznych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (sala nr 227), w budynku Instytutu Matematyki UŚl, przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
Więcej informacji o mówcy oraz wspomnienie o Andrzeju Lasocie (1932-2006) pod adresami:
http://prac.im.pwr.edu.pl/%7Eweron/ 
http://www.math.us.edu.pl/ptm/odeszli/Lasota.pdf  
http://www.math.us.edu.pl/wyklad_lasoty/WykladLasoty.html

kj / 01-12-2016

Spotkanie Grupy Badawczej BIOFIZMAT, 8-9 grudnia 2016, Warszawa

Spotkanie Grupy Badawczej BIOFIZMAT, 8-9 grudnia 2016, Warszawa
Termin: 
2016-12-08 - 2016-12-09
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Banacha w Warszawie, ul. Śniadeckich 8, odbędą się piąte już warsztaty z biologii obliczeniowej BIOFIZMAT 5. Dwudniowe spotkanie ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Istnieje możliwość zanocowania w pokojach gościnnych IM PAN. Rejestracja poprzez wysłanie e-maila do organizatorów.
Więcej informacji, w tym kontakt do organizatorów pod adresem:
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/16-biofizmat5

kj/ 29-11-2016

55. Szkoła Matematyki Poglądowej, 27-31 stycznia 2017, w okolicach Warszawy

55. Szkoła Matematyki Poglądowej, 27-31 stycznia 2017,  w okolicach Warszawy

Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem – oto temat 55. Szkoły Matematyki Poglądowej, której organizatorami są Ośrodek Kultury Matematycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe informacje na portalu SMP pod adresem:
http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/?strona=szkola&nr=55

kj / 27-11-2016

AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) ogłosiło nazwiska laureatów Nagród Steele’a 2017. James Grieg Arthur (University of Toronto, Kanada) został uhonorowany za całokształt dorobku naukowego w zakresie teorii liczb i analizy harmonicznej, Leon Simon (Stanford University, USA) został uhonorowany za znaczący wkład w badania w zakresie analizy geometrycznej, a kolejnych dwoje matematyków: Dusa McDuff (Columbia University, USA) i Dietmar Salamon (ETH, Zürich, Szwajcaria ) – za opublikowaną monografię zatytułowaną J-holomorphic Curves and Symplectic Topology (AMS Colloquium Publications, 52, 2004; second edition 2012). Wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 stycznia 2017 roku podczas konferencji Joint Mathematics Meetings w Atlancie.
Więcej o nagrodzie, tegorocznych laureatach i ich osiągnięciach pod adresami:
http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize  
(James Grieg Arthur)                        http://www.ams.org/news?news_id=3203
(Leon Simon)                                    http://www.ams.org/news?news_id=3206
(Dusa McDuff, Dietmar Salamon)    http://www.ams.org/news?news_id=3212

kj / 26-11-2016

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.

kj / 22-11-2016

WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

Zgodnie ze Statutem PTM kadencja wszystkich władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego trwa trzy lata. Wybory władz naczelnych PTM na nadchodzącą kadencję 2017-2019 odbyły się w dniu 19 listopada 2016 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów PTM w Warszawie. Zgodnie z § 29 Ordynacji Wyborczej PTM formalnie ważność wyborów stwierdzi Komisja Wyborcza PTM w komunikacie wydanym w stosownym terminie.

kj / 19-11-2016

Sesja naukowa pamięci Profesor Ilony Kopocińskiej, 25 listopada 2016, Wrocław

Sesja naukowa pamięci Profesor Ilony Kopocińskiej, 25 listopada 2016, Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na sesję naukowo-wspomnieniową dedykowaną pamięci Profesor Ilony Kopocińskiej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek)  o godz. 16:00 w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

kj / 19-11-2016

Ewa Swoboda członkinią Education Committee of the European Mathematical Society

Ewa Swoboda członkinią Education Committee of the European Mathematical Society

Dr hab., profesor UR Ewa Swoboda, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2014-2016, została ponownie powołana w skład Komitetu Edukacji Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Swą funkcję pełnić będzie przez nadchodzące cztery lata (2017-2020).

kj / 16-11-2016

Subskrybuje zawartość