Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

buy azithromycin online Hamburg Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem follow url 15 grudnia 2017 roku.

go to link kj / 14-06-2017

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

price of cipro USA                                                                                                                                             Edycja 2016 

http://www.crystalcitymo.org/?c=amoxicillin-cost-Australia I nagroda

buy amoxicillin online US pharmacy Anna Plewińska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki - analiza zmian i stopnia przygotowania uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

cheaper alternative to amoxil II nagroda

flagyl prices without insurance Marta Witkowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w świecie dźwięków - propozycja warsztatów dla uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

http://bsquared-consulting.com/?a=buy-ampicillin-250mg-USA III nagroda

source Kornelia Jurga, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Wpływ gier dydaktycznych opracowanych przez GWO na rozwijanie aktywności matematycznej uczniów gimnazjum; promotor: dr Edyta Juskowiak

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    go to link §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    buy azithromycin online New Zealand §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Subskrybuje zawartość