Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.

kj / 22-11-2016

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - przewodnicząca jury
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                           

Edycja 2015

I nagroda - ex aequo

Aleksandra Marta Ostrowska, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Warsztaty z matematyki finansowej dla młodzieży na IV etapie edukacji; promotor: dr Edyta Juskowiak

Monika Szczygieł, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Diagnoza związku sprawności zmysłu numerycznego i umiejętności matematycznych dzieci ze wsi i miast; promotor: prof. dr hab. Barbara Śmigielska-Siuta

III nagroda

Katarzyna Karpińska-Tułodziecka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Równania funkcyjne jako specyficzne źródło niestandardowych zadań olimpijskich; promotor: dr Danuta Ciesielska

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem Konkursu.

Subskrybuje zawartość