Konkurs prac studenckich z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza

LXI edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LXI edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 61. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2017 roku.

kj / 02-06-2017

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

W latach 2013- 2016  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 • Aleksander Ćwiszewski (UMK)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Dariusz Miklaszewski (UMK)
 • Andrzej Nowicki (UMK)
 • Sławomir Rybicki (UMK) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (UMK)
 • Yuriy Tomilov (UMK)
 • Grzegorz Zwara (UMK)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

EDYCJA 2016 (LX)

I nagroda

Jędrzej Garnek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. O arytmetyce krzywych eliptycznych; opiekun: prof. dr hab. Wojciech Gajda

II nagroda - ex aequo

Aurelia Bartnicka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Punkty B-wolne na kratach i ich dynamika; opiekun: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

Łukasz Nizio, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Punkty wymierne na rozmaitościach algebraicznych; opiekun: prof. dr hab. Wojciech Gajda

III nagroda - ex aequo

Anna Parlak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Pierwiastki ze ślizgów oraz transpozycji wstęg Möbiusa w grupie klas odwzorowań zamkniętej powierzchni nieorientowalnej; opiekun: dr Michał Stukow

Paweł Plewa, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Przestrzenie funkcyjne związane z rozwinięciami Laguerre'a typu hermitowskiego; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Stempak

Artur Rutkowski, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Boundary problems for nonlocal operators; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

Marcin Sroka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. On Heisenberg normal structures; opiekun: dr hab. Robert Wolak

Wyróżnienia

Barbara Ciesielska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Zastosowanie baz Gröbnera w statystyce algebraicznej; opiekun: dr Ewa Cygan

Klaudiusz Czudek, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Bernstein and Kantorovich Polynomials diminish the lambda-variation; opiekun: dr Jacek Gulgowski

Agnieszka Kowalczyk, Wydział matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Teoria sztywności powierzchni wielościennych w przestrzeni trójwymiarowej i ich deformacje zwiększające objętość; opiekun: dr Zdzisław Pogoda

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Subskrybuje zawartość