Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 51. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.
Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce. Termin składania prac na LI Konkurs upływa z dniem 30 września 2017 roku.

kj / 17-06-2017

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

Fundacja Polska miedź        SAS

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w latach 2017-2019

 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Burnecki (Politechnika Wrocławska)
 • Anna Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)
 • Rafał Kulik (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Marcin Magdziarz (Politechnika Wrocławska)
 • Przemysław Matuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Małgorzata Migda (Politechnika Poznańska)
 • Marek Pycia (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Topolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Żak (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    Edycja 2016 (L)

Teoria prawdopodobieństwa

I nagroda - nie przyznano

II nagroda

Bartosz Sobolewski, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, praca pt. Odporne testy permutacyjne; opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

III nagroda - nie przyznano
 

Zastosowania matematyki

I nagroda

Łukasz Błaszczyk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Metody oszczędnego próbkowania w algebrze kwaternionów; opiekun naukowy: dr Agnieszka Badeńska

II nagroda

Kajetan Muszyński i Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Funkcja potencjału a ewolucyjna stabilność strategii w układach o skończonej liczbie graczy; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Miękisz

III nagroda - ex aequo

Justyna Kemska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Nowy test badający zgodność z rozkładem dwuwymiarowym normalnym; opiekun naukowy: dr Grzegorz Wyłupek

Elżbieta Zazulak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Matematyczne aspekty skal muzycznych; opiekun naukowy: dr hab. Marta Kosek

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.
Subskrybuje zawartość