Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

enter site Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

http://www.digistorytelling.com/?d=cheap-amoxil-online-UK follow url §1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

http://bsquared-consulting.com/?a=where-can-I-buy-ciprofloxacin-online 1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Wniosek o przyznanie nagrody im. Hugona Steinhausa

za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki

here Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

http://actiononaccess.org/?c=do-antibiotics-interfere-with-thyroid-medication Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

click here z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

http://bsquared-consulting.com/?a=buy-flagyl-200mg-cheap Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Jury nagrody im. Hugona Steinhausa

  • Marek Kałuszka (PŁ)
  • Andrzej Palczewski (UW)
  • Zbigniew Palmowski (PWr)
  • Ryszard Rudnicki (IM PAN, UŚl) - przewodniczący jury
  • Dariusz Wrzosek (UW)
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
2017 Rafał Weron nagroda im. Hugona Steinhausa

cost of augmentin UK Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznym

Politechnika Wrocławska
2016 Piotr Zgliczyński nagroda im. Hugona Steinhausa

http://actiononaccess.org/?c=can-you-take-amoxicillin-with-alcohol Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem metod arytmetyki przedziałowej w zastosowaniu do ścisłego badania własności trajektorii układów dynamicznych, w tym problemu n ciał

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2015 Dariusz Wrzosek nagroda im. Hugona Steinhausa

go to site Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki

Uniwersytet Warszawski
2013 Zbigniew Palmowski nagroda im. Hugona Steinhausa

dosage of ciprofloxacin for bv Za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy’ego w ubezpieczeniach

Uniwersytet Wrocławski
2011 Zbigniew Peradzyński nagroda im. Hugona Steinhausa

https://odelco.se/?o=antibiotika-mot-cystit Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki, a szczególnie opracowanie matematycznego modelu silników jonowych wykorzystywanych w sondach kosmicznych

Uniwersytet Warszawski
2009 Ryszard Rudnicki nagroda im. Hugona Steinhausa

Za osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki w biologii

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2007 Teresa Ledwina nagroda im. Hugona Steinhausa

Za osiągnięcia w dziedzinie statystyki matematycznej

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
2006 Zdzisław Rychlik nagroda im. Hugona Steinhausa

Za serię 17 prac naukowych z lat 1996-2005, z teorii twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2004 Łukasz Stettner nagroda im. Hugona Steinhausa

Za cykl prac ze sterowania stochastycznego i matematyki finansowej

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
2000 Jarosław Bartoszewicz nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Uniwersytet Wrocławski