Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

taking cipro and probiotics together Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

beställa noroxin online

antibiotics cost in USA http://www.digistorytelling.com/?d=amoxil-250-mg-tablets §1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

follow link 1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Jury nagrody im. Samuela Dicksteina

  • Zbigniew Bartosiewicz (PB)
  • Danuta Ciesielska (IHN PAN)
  • Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja)
  • Małgorzata Mikołajczyk (UWr)
  • Michał Szurek (UW) - przewodniczący jury
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1997 Roman Murawski nagroda im. Samuela Dicksteina

follow link Za publikacje z zakresu filozofii i historii matematyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1995 Zdzisław Pogoda nagroda im. Samuela Dicksteina

buy amoxil 250mg UK Za prace popularyzujące matematykę

Uniwersytet Jagielloński
1995 Krzysztof Ciesielski nagroda im. Samuela Dicksteina

source Za prace popularyzujące matematykę

Uniwersytet Jagielloński
1991 Jan Waszkiewicz nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Wrocławski
1989 Bolesław Gleichgewicht nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Wrocławski
1986 Józef Hawlicki nagroda im. Samuela Dicksteina Przemyśl
1984 Stanisław Dobrzycki nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1983 Aniela Ehrenfeucht nagroda im. Samuela Dicksteina I LO im. Mikołaja Kopernika, Łódź
1982 Marek Kordos nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Warszawski
1980 Zofia Krygowska nagroda im. Samuela Dicksteina Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie