Konferencja "Applied Topology - Będlewo 2013"

Konferencja "Applied Topology - Będlewo 2013"
Termin: 
2013-07-21 - 2013-07-27
Miejsce: 
Będlewo

http://actiononaccess.org/?c=does-amoxicillin-interfere-with-antidepressants W dniach 21-27 lipca 2013 roku w Będlewie odbędzie się konferencja Applied Topology - Będlewo 2013. Jej tematyka obejmie zarówno nowe jak i klasyczne metody topologii, które z powodzeniem stosuje się do rozwiązywania problemów stawianych nie tylko w innych działach matematyki, ale przede wszystkim w innych naukach takich jak biologia, medycyna, fizyka, chemia oraz nauki inżynierskie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat metody te wyodrębniły się w osobny dział topologii zwany topologią stosowaną.
Na posiedzeniu  w Edynburgu w dniu 5 lipca 2012 roku  konferencja „Applied Topology – Będlewo 2013” została zaakceptowana przez Komitet Sterujący ACAT jako wydarzenie popierane i propagowane przez Europejską Sieć Naukową Applied &  Computational Algebraic Topology (ACAT).

http://www.digistorytelling.com/?d=metronidazole-interactions-with-antacids Forma konferencji przewiduje zarówno wykłady plenarne zaproszonych mówców, jak i warsztaty, których celem jest umożliwienie młodym badaczom kontaktu z naukowcami o ustalonej pozycji akademickiej.

http://actiononaccess.org/?c=can-you-take-amoxil-with-muscle-relaxers  

follow site W skład komitetu naukowego konferencji weszli tacy uczeni jak:

http://www.digistorytelling.com/?d=what-is-the-price-for-zithromax Michael Farber (University of Warwick, UK) - twórca topologicznej teorii robotów,

can I buy cipro online Robert  Ghrist (University of Pennsylvania,USA) - twórca topologicznej teorii sensorów.

metronidazole price Canada Obydwaj będą uczestnikami konferencji.

source link  

source url  

http://actiononaccess.org/?c=can-I-take-metronidazole-with-prenatal-vitamins Profesor matematyki, Monika Nicolau z  Center for Cancer System Biology, Uniwersytetu Stanforda (USA) wygłosi wykład na temat spektakularnego osiągnięcia w medycynie - dopiero co wprowadzonej metody wykrywania raka piersi opartej na teorii homologii persystentnych. Prowadzone są także badania zmierzające do opracowania metody mierzenia wytrzymałości kości opartej na matematycznych  modelach topologicznych.  Referat profesor Nicolau z pewnością przybliży słuchaczom praktyczny aspekt abstrakcyjnej teorii matematycznej.

http://www.yourpathways.org.uk/?y=can-antibiotics-interfere-with-implantation  

Planowana tematyka konferencji:

- topologiczna złożoność wiążąca się bezpośrednio z   topologiczną teorią ruchów robotów i jej różne warianty bazujące na teorii kategorii Lusternika - Sznirelmana,

- topologia przestrzeni konfiguracji i jej zastosowania także kombinatoryczne,

- probabilistyczna i stochastyczna topologia algebraiczna (losowe kompleksy, losowe rozmaitości) i jej  zastosowania,

- teoria Morse’a  w kontekście zastosowań, w tym dyskretna teoria Morse’a,

- inne zagadnienia dotyczące zastosowań topologii w biologii, medycynie i innych naukach

- elementy topologii obliczeniowej.

 

http://www.digistorytelling.com/?d=buy-amoxicillin-500mg-cheap Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji:
go http://bcc.impan.pl/13AppTop/

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Matematyczny PAN.

Sponsorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Matematyki PAN, European Science Foundation, Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Schaudera (JSC), ACAT

ZałącznikSize
applied_topology_poster_blue.jpg1.29 MB
applied_topology_poster_fuchsia.jpg1.23 MB
applied_topology_poster_green.jpg1.3 MB
applied_topology_poster_lemon.jpg1.07 MB
applied_topology_poster_orange.jpg1.43 MB
applied_topology_poster_yellow.jpg1.34 MB