Konkursy

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2017

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2017

LI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 51. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.
Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce. Termin składania prac na LI Konkurs upływa z dniem 30 września 2017 roku.

kj / 17-06-2017

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2017 roku.

kj / 14-06-2017

LXI edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LXI edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 61. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2017 roku.

kj / 02-06-2017

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

Fundacja Polska miedź        SAS

 

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

W latach 2013- 2016  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 • Aleksander Ćwiszewski (UMK)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Dariusz Miklaszewski (UMK)
 • Andrzej Nowicki (UMK)
 • Sławomir Rybicki (UMK) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (UMK)
 • Yuriy Tomilov (UMK)
 • Grzegorz Zwara (UMK)

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w latach 2017-2019

 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Burnecki (Politechnika Wrocławska)
 • Anna Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)
 • Rafał Kulik (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Marcin Magdziarz (Politechnika Wrocławska)
 • Przemysław Matuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Małgorzata Migda (Politechnika Poznańska)
 • Marek Pycia (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Topolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Żak (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    Edycja 2016 (L)

Teoria prawdopodobieństwa

I nagroda - nie przyznano

II nagroda

Bartosz Sobolewski, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, praca pt. Odporne testy permutacyjne; opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

III nagroda - nie przyznano
 

Zastosowania matematyki

I nagroda

Łukasz Błaszczyk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Metody oszczędnego próbkowania w algebrze kwaternionów; opiekun naukowy: dr Agnieszka Badeńska

II nagroda

Kajetan Muszyński i Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Funkcja potencjału a ewolucyjna stabilność strategii w układach o skończonej liczbie graczy; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Miękisz

III nagroda - ex aequo

Justyna Kemska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Nowy test badający zgodność z rozkładem dwuwymiarowym normalnym; opiekun naukowy: dr Grzegorz Wyłupek

Elżbieta Zazulak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Matematyczne aspekty skal muzycznych; opiekun naukowy: dr hab. Marta Kosek