Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

click Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem http://www.crystalcitymo.org/?c=can-you-take-tetracycline-with-milk 15 grudnia 2017 roku.

what is the price for azithromycin kj / 14-06-2017

enter site Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

click here Zgłaszane prace są oceniane przez Jury  zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM oraz PTM.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 marca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na portalu internetowym Oddziału Krakowskiego PTM: www.im.uj.edu.pl/ptm.

amoxicillin 250mg tablets Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać za pomocą http://bsquared-consulting.com/?a=metronidazole-400mg-or-500mg formularza internetowego . Natomiast zaświadczenie i oświadczenia (skany) oraz prace konkursowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) należy wysłać na adres e-mail Oddziału Krakowskiego PTM:   follow url ok.ptm@uj.edu.pl.

metronidazole and orange juice interaction  

cipro 750mg price Canada Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
  2. adres e-mail autora,
  3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
  4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
  5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
  6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

buy azithromycin online Osaka kj / 14-06-2017