Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Wrocław

Partnerzy:

  • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

Fundacja Polska miedź        SAS