Konkursy

Jury nagrody im. Hugona Steinhausa

 • Teresa Ledwina (IM PAN)
 • Andrzej Palczewski (UW) - przewodniczący jury
 • Zbigniew Peradzyński (UW)
 • Ryszard Rudnicki (IM PAN, UŚl)
 • Aleksander Weron (PWr)

Jury nagrody im. Samuela Dicksteina

 • Zbigniew Bartosiewicz (PB)
 • Małgorzata Mikołajczyk (UWr)
 • Roman Murawski (UAM) - przewodniczący jury
 • Zdzisław Pogoda (UJ)
 • Michał Szurek (UW)

Jury nagrody im. Stefana Banacha

 • Grzegorz Banaszak (UAM)
 • Marek Bożejko (UWr)
 • Tomasz Dłotko (UŚl)
 • Tomasz Komorowski (UMCS, IM PAN)
 • Mariusz Lemańczyk (UMK) - przewodniczący jury
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Daniel Simson (UMK)
 • Aleksy Tralle (UWM)
 • Paweł Walczak (UŁ)
 • Anna Zdunik (UW)

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

follow site §1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.