Kontakt z Zarządami Oddziałów

hCzłonepukasz-piasec,8"views-field views-field-value-3"h"views-field views-field-value-3"h"views-field views-field-value-3"h"views-field views-field-value-3"h"views-field views-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-fiepaPoznański z-pi Sekretarz /td>nu-value-2"> lass="views-field views-field-value-3"> Selieldp Łukaszviewjiews-field-value-3"h"views-field s.s-field vieGiel/%C5.K ctod views-field-valueGiel/%C5.K ctod views-field-valma@pwr.wrocwa iema@pwr.wrocwa< ciej-pe-3szyn ciejviews-field-mail"> Poznański ceg> td class="views-field views-field-value-3"> Członek ki row- t Sądecki 9Blan eprezes /td>nu-value-2"> lass="views-field views-field-value-3"> E.Sylwe ak/wmie.uz.z/%CmsE.Sylwe ak/wmie.uz.z/%CmsMakiewicz z z z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z!-- postscript-bottom row: width = grid_width --> zdiv id="postscript-bottom-wrapper"lue-2"> postscript-bottom-wrapper full-widthewszdiv id="postscript-bottom"lue-2"> postscript-bottom row grid16-16ewszdiv id="postscript-bottom-inner"lue-2"> postscript-bottom-inner inner clearfixewszdiv id="block-gtranslate_links-0"lue-2"> block block-gtranslate_links -fi first t fus>on-right-content grid16-16ews zdiv ue-2"> inner clearfixews zdiv ue-2"> cornerwtop">zdiv ue-2"> cornerwtop-right corner">z
cornerwtop-left corner">z
<
zdiv ue-2"> inner-inner"> zdiv ue-2"> di/ og"> zdiv ue-2"> box-content"> zdiv ue-2"> t"><
zdiv ue-2"> content clearfixews alue-3"> http://translate.google czech_češtin Flag icon for 'cs' languagea%C5-3"> http://translate.google zulash_zulsk Flag icon for 'da' languagea%C5-3"> http://translate.google englash_englash Flag icon for 'en' languagea%C5-3"> http://translate.google finnash_suomi Flag icon for 'fi' languagea%C5-3"> http://translate.google french_français Flag icon for 'fr' languagea%C5-3"> http://translate.google german-deutsch Flag icon for 'de' languagea%C5-3"> http://translate.google italian_italiano Flag icon for 'it' languagea%C5-3"> http://translate.google polash_poltd clFlag icon for 'pl' languagea%C5-3"> http://translate.google romanian_limb Flag icon for 'ro' languagea%C5-3"> http://translate.google slovak_slovenčin Flag icon for 'sk' languagea%C5-3"> http://translate.google slovenian_slovenščin Flag icon for 'sl' languagea%C5-3"> http://translate.google spulash_espuñol Flag icon for 'es' languagea%C5-3"> http://translate.google swedash_sven e%C5Flag icon for 'sv' languagea%C5 z
<
zdiv ue-2"> b">zdiv>z
<
<
z
cornerwbottom">
cornerwbottom-right corner">z
cornerwbottom-left corner">z
<
z
z
z
z
z
z!-- footer row: width = grid_width --> zdiv id="footer-wrapper"lue-2"> footer-wrapper full-widthewszdiv id="footer"lue-2"> footer row grid16-16ewszdiv id="footer-inner"lue-2"> footer-inner inner clearfixewszdiv id="block-user-0"lue-2"> block block-user -fi first grid16-4ews zdiv ue-2"> inner clearfixews zdiv ue-2"> cornerwtop">zdiv ue-2"> cornerwtop-right corner">z
cornerwtop-left corner">z
<
zdiv ue-2"> inner-inner"> zdiv ue-2"> di/ og"> zdiv ue-2"> box-content"> zdiv ue-2"> t"><
zh2 ue-2"> title block-title">Lsz-pula- zdiv ue-2"> content clearfixews alue-form actionmaikontakt/zue-ady--fizi/ ow?destin tionmkontakt%2Fzue-ady--fizi/ ow" accept-charset="UTF-8" method="post" id="user- ogin:annmewszdiv>
annm-item" id="edat-name-wrapper"ws
Imię Nazwisko Oddział Funkcja E-mail
Zbigniew Bartosiewicz Białostocki Prezes z.bartosiewicz@pb.edu.pl
Tomasz Czyżycki Białostocki Członek tomczyz@math.uwb.edu.pl
Anna Gomolińska Białostocki Członek anna.gom@math.uwb.edu.pl
Piotr Grzeszczuk Białostocki Wiceprezes p.grzeszczuk@pb.edu.pl
Małgorzata Hryniewicka Białostocki Sekretarz margitt@math.uwb.edu.pl
Dorota Mozyrska Białostocki Skarbnik dorota.mozyrska@gmail.com
Agnieszka Tereszkiewcz Białostocki Członek a.tereszkiewicz@uwb.edu.pl
Andrzej Bogusławski Częstochowski Członek abogus@imc.pcz.czest.pl
Mariusz Ciesielski Częstochowski Wiceprezes mariusz.ciesielski@icis.pcz.pl
Andrzej Grzybowski Częstochowski Członek azgrzybowski@gmail.com
Jerzy Pisarek Częstochowski Członek jerzy.pisarek@gmail.com
Jolanta Pozorska Częstochowski Prezes jolanta.pozorska@im.pcz.pl
Grażyna Rygał Częstochowski Wiceprezes g.rygal@op.pl
Urszula Siedlecka Częstochowski Sekretarz ulasiedlecka@wp.pl
Katarzyna Szota Częstochowski Skarbnik kszota@wp.pl
Izabela Zamorska Częstochowski Członek izazam@gmail.com
Zdzisław Dzedzej Gdański Prezes zdzedzej@mif.pg.gda.pl
Justyna Signerska-Rynkowska Gdański Skarbnik justyna.signerska@pg.edu.pl
Andrzej Szczepański Gdański Wiceprezes Andrzej.Szczepanski@mat.ug.edu.pl
Michał Baczyński Górnośląski Członek michal.baczynski@us.edu.pl
Wojciech Bielas Górnośląski Zastępca sekretarza wojciech.bielas@us.edu.pl
Aleksander Błaszczyk Górnośląski Członek aleksander.blaszczyk@us.edu.pl
Łukasz Dawidowski Górnośląski Sekretarz ldawidowski@math.us.edu.pl
Roman Ger Górnośląski Wiceprezes roman.ger@us.edu.pl
Maciej Sablik Górnośląski Prezes maciej.sablik@us.edu.pl
Józef Siwy Górnośląski Członek jsiwy6@wp.pl
Dariusz Sokołowski Górnośląski Skarbnik dariusz.sokolowski@us.edu.pl
Tadeusz Trzaskalik Górnośląski Wiceprezes tadeusz.trzaskalik@ue.katowice.pl
Tomasz Zgraja Górnośląski Członek tzgraja@ath.bielsko.pl
Andrzej Lenarcik Kielecki Skarbnik ztpal@tu.kielce.pl
Zdzisław Piasta Kielecki Wiceprezes piasta@tu.kielce.pl
Elżbieta Zając Kielecki Prezes ezajac@ujk.kielce.pl
Leokadia Danuta Białas-Cież Krakowski Prezes Leokadia.Bialas-Ciez@im.uj.edu.pl
Marta Kornafel Krakowski Członek marta.kornafel@uek.krakow.pl
Agnieszka Kowalska Krakowski Sekretarz akowalskat@gmail.com
Wojciech Mitkowski Krakowski Członek wojciech.mitkowski@agh.edu.pl
Marek Ptak Krakowski Wiceprezes rmptak@cyf-kr.edu.pl
Zofia Rożen Krakowski Skarbnik Zofia.Rozen@im.uj.edu.pl
Anna Widur Krakowski Członek awidur@interia.pl
Mariusz Bieniek Lubelski Wiceprezes mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl
Michał Kosacki Lubelski Członek mkosacki@hektor.umcs.lublin.pl
Piotr Kowalski Lubelski Członek Piotr.Kowalski@umcs.lublin.pl
Agnieszka Kozak-Prus Lubelski Sekretarz akozak@hektor.umcs.lublin.pl
Witold Mozgawa Lubelski Prezes mozgawa@poczta.umcs.lublin.pl
Łukasz Piasecki Lubelski Członek piasecki@hektor.umcs.lublin.pl
Beata Rodzik Lubelski Skarbnik Beata.Rodzik@umcs.lublin.pl
Maciej Czarnecki Łódzki Wiceprezes maczar@math.uni.lodz.pl
Stanisław Goldstein Łódzki Prezes goldstei@math.uni.lodz.pl
Grażyna Horbaczewska Łódzki Członek grhorb@math.uni.lodz.pl
Marek Majewski Łódzki Sekretarz/Skarbnik marmaj@math.uni.lodz.pl
Filip Strobin Łódzki Członek filip.strobin@p.lodz.pl
Adam Doliwa Olsztyński Prezes doliwa@matman.uwm.edu.pl
Jarosław Kosiorek Olsztyński Skarbnik kosiorek@matman.uwm.edu.pl
Artur Siemaszko Olsztyński Wiceprezes artur@uwm.edu.pl
Anna Szczepkowska Olsztyński Sekretarz anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl
Aleksy Tralle Olsztyński Członek tralle@matman.uwm.edu.pl
Włodzimierz Bąk Opolski Sekretarz/Skarbnik wbak@math.uni.opole.pl
Janusz Czelakowski Opolski Wiceprezes jczel@math.uni.opole.pl
Tadeusz Nadzieja Opolski Prezes tnadzieja@math.uni.opole.pl
Marcin Borkowski Poznański Członek mbork@amu.edu.pl
Dariusz Bugajewski Poznański Prezes ddbb@amu.edu.pl
Karol Gajda Poznański Członek karol.gajda@put.poznan.pl
Alina Gleska Poznański Wiceprezes alina.gleska@put.poznan.pl
Michał Goliński Poznański Skarbnik golinski@amu.edu.pl
Edyta Juskowiak Poznański Członek edyta@amu.edu.pl
Piotr Kasprzak Poznański Sekretarz kasp@amu.edu.pl
Augustyn Markiewicz Poznański Członek amark@au.poznan.pl
Stanisława Kanas Rzeszowski Prezes skanas@ur.edu.pl
Barbara Pękala Rzeszowski Wiceprezes bpekala@ur.edu.pl
Sławomir Sorek Rzeszowski Wiceprezes ssorek@ur.edu.pl
Edyta Trybucka Rzeszowski Sekretarz/Skarbnik eles@ur.edu.pl
Anna Kochanek Sądecki Prezes annahajduk@op.pl
Beata Łączkowska Sądecki Członek lbeta@tlen.pl
Alicja Molek Sądecki Sekretarz alicjamolek@interia.pl
Maria Potoniec Sądecki Wiceprezes bieniek2@vp.pl
Sławomir Rams Sądecki Wiceprezes Slawomir.Rams@im.uj.edu.pl
Tadeusz Rams Sądecki Członek trams@mnet.pl
Małgorzata Tokarz-Popiela Sądecki Skarbnik gosia_tokarz@op.pl
Paweł Andrzejewski Szczeciński Wiceprezes pawel.andrzejewski@usz.edu.pl
Andrzej Dąbrowski Szczeciński Prezes dabrowsk@wmf.univ.szczecin.pl
Małgorzata Makiewicz Szczeciński Członek mmakiewicz@gmail.com
Monika Perl Szczeciński Sekretarz mperl@zut.edu.pl
A.gajda@put.poznan.pl
Szczeciński lue8cnmperl@zut.edu.pl A.gajda@put.poznan.pl MakiewiczMakiewicz/td> Szczeciński maczar@math.uni.lodz.pl
Paweł Kas8cn <.umkana Opolski Prtaki@hekczy C dabrowsk@wmf.univ.rtaki@hekczy K@hekczy /td>
Paweł Olsztyński pawel.andrzejrozkosz> Rozkosz/td>
Paweł Sądecki ybiumcs. Wiceprezes bieniek2ybiumcs.Rybiumc/td>
Paweł Poznański Paweł imson <.umkana Poznański Łukasz Poznański UrszulaCzłonek Foryś/td>
Łukasz Poznański gosia_tok/a>
Łukasz /td> Sądecki annajactd> -zdunlinskJactd> -Zdunlin
Łukasz /> ann.zdunlin@wec">Pot>ann.zdunlin@wec"> Poznański sros/td> -lech Prezes sros/td> -lech Ros/td> -Lech/td>
Łukasz Sądecki strzelecrbnik gosia_tokstrzelecrbniStrzelecrb/td>
Łukasz Poznański Łukasz Olsztyński kub-gismews-field views-field-value-2"> Poznański ej.e clas Sekretarz/Skarbnik eles@ur.edu.pl
sros/td> -lech Prezes anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl
anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl
Sądecki Poznański Poznański lass="views-field views-field-value-3"> Sekretarz Poznański
Poznd @ Łukasz lass="views-fiel">g -fiel">g Mlaiews-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field s.sz 6viewld-2 r.sz 6viewld-2 r.sz 6viewld-2 r.sz 6viewld-2 r.sz 6viewld-2 r.sz 6viewld-2 0 iewld-2 jiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field viewjiews-field-value-3"h"views-field s.s-field viewjimOrptmield Dtews-fie 4 wjimOrptmield Dtews-fie 4 lass="views-field views-field-value-3"> Sekretarz lass="views-fiel">g -fiel">g Mlaiews-field viewjiews-field-value-3"h"giel/%C5-d cto:SK cto> -lech Prezes anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl
Olsztyński Prezes krups="viKrups="> -lech Prezes anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl
krups="ews-f> lass="views-field views-field-value-3"> Sekretarz
anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl Olsztyński lberyskana lbBiews
anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl Makiewicz Szczeciński anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl Olsztyński Izabelaews-field views-field-value-3"> Członek Kurzyd
anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl td class="views-field views-field-value-2"> Poznański i.kurzydlo/wmie.uz.z/%CmsMakiewicz wa-sylwe ak- anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl td-value-2"> Poznd