Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2016

Członkowie zwyczajni (2016) PLN 90,00

2016

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2016) PLN 90,00

2016

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2016) PLN 60,00

2016

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2016) PLN 150,00

2017

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2017) PLN 150,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2017) PLN 90,00

2017

Członkowie zwyczajni (2017) PLN 90,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2017) PLN 60,00