Pożegnania

Zmarł Profesor Roman Dwilewicz (1949-2016)

Zmarł Profesor Roman Dwilewicz (1949-2016)

W dniu 29 lipca 2016 roku (w wieku niespełna 67 lat) zmarł w St.Louis w stanie Missouri w USA Profesor Roman Dwilewicz, wybitny matematyk, specjalista w zakresie analizy zespolonej i analizy geometrycznej, analitycznej teorii liczb, równań różniczkowych cząstkowych oraz geometrii algebraicznej i geometrii różniczkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1977 roku.

kj / 04-08-2016

Zmarł Profesor Kazimierz Piechór (1943-2016)

Zmarł Profesor Kazimierz Piechór (1943-2016)

W dniu 27 maja 2016 roku (w wieku niespełna 73 lat) zmarł w Warszawie dr hab. Kazimierz Piechór, emerytowany profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, matematyk i mechanik - specjalista w zakresie teorii kinetycznej, równania Boltzmana, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, mechaniki ośrodka ciągłego oraz biologii matematycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2000 roku.

kj / 01-06-2016

Zmarła Dr Maria Szmuksta-Zawadzka (1954-2016)

Zmarła Dr Maria Szmuksta-Zawadzka (1954-2016)

W dniu 15 maja 2016 roku (w wieku 62 lat) zmarła w Szczecinie dr Maria Szmuksta-Zawadzka, nauczyciel akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1977 roku.
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,359090,Maria-Szmuksta-Zawadzka-nekrolog.html

kj / 24-05-2016

Zmarł Profesor Zdzisław Porosiński (1955-2016)

Zmarł Profesor Zdzisław Porosiński (1955-2016)

W dniu 26 marca 2016 roku (w wieku 61 lat) zmarł we Wrocławiu dr hab. inż. Zdzisław Porosiński, profesor Politechniki Wrocławskiej, ceniony specjalista z zakresu badań operacyjnych, teorii gier i statystyki matematycznej; uczeń profesora Stanisława Trybuły.

kj / 28-03-2016

Zmarł Profesor Leon Mikołajczyk (1929-2016)

Zmarł Profesor Leon Mikołajczyk (1929-2016)

W dniu 3 marca 2016 roku (w wieku 87 lat) zmarł w Łodzi Leon Mikołajczyk, emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie ekonomii matematycznej, cybernetyki, teorii sterowania i jej zastosowań oraz teorii optymalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 roku.
Biogram zmarłego i więcej informacji pod adresami:
http://kronika.uni.lodz.pl/numery/kronika4_2013/artykuly/140/Profesor%20Leon%20Miko%C5%82ajczyk     
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=173066 
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,353028,Leon-Miko%C5%82ajczyk-nekrolog.html

kj / 16-03-2016

Zmarła Dr Krystyna Dzierzbicka-Mazaraki (1925-2016)

Zmarła Dr Krystyna Dzierzbicka-Mazaraki (1925-2016)

W dniu 26 lutego 2016 roku (w wieku 91 lat) zmarła w Warszawie dr Krystyna Dzierzbicka-Mazaraki, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1979 roku.

kj / 29-02-2016

Zmarł Jan Rosiek (1947-2016)

Zmarł Jan Rosiek (1947-2016)

W dniu 12 lutego 2016 roku (w wieku niespełna 69 lat) zmarł w Nowym Sączu Jan Rosiek, zasłużony nauczyciel, pedagog i społecznik. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1982 roku. 

kj / 17-02-2016

Zmarł Peter Gavin Hall (1951-2016)

Zmarł Peter Gavin Hall (1951-2016)

W dniu 9 stycznia 2016 roku (w wieku 64 lat) zmarł w Melbourne w Australii, profesor Peter Gavin Hall, jeden z najwybitniejszych współczesnych specjalistów w zakresie  teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Profesor Hall był naukowcem, którego prace wniosły niezaprzeczalnie ogromny wkład w rozwój statystyki teoretycznej.

kj / 14-01-2016

Zmarł Profesor Marek Burnat (1929-2015)

Zmarł Profesor Marek Burnat (1929-2015)

W dniu 19 grudnia 2015 roku (w wieku 86 lat) zmarł w Warszawie profesor Marek Burnat, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1967 roku.

kj / 22-12-2015 / 28-12-2015

Zmarł Profesor Jerzy Browkin (1934-2015)

Zmarł Profesor Jerzy Browkin (1934-2015)

W dniu 23 listopada 2015 roku ( w wieku 81 lat) zmarł w Warszawie profesor Jerzy Browkin, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, wybitny specjalista w zakresie algebraicznej teorii liczb.

kj / 26-11-2015 / 05-12-2015