Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Organizacja Pożytku Publicznego

click Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000042305). Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie.

http://bsquared-consulting.com/?a=augmentin-cost-Australia