Wniosek o przyznanie nagrody im. Stefana Banacha

za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Dane osoby wypełniającej wniosek
Dane kandydata do nagrody głównej PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
Uzasadnienie wniosku

może być w formie załącznika

Tylko pliki PDF

Publikacje kandydata

Proszę podać odsyłacze do stron czasopism lub archiwów internetowych umożliwiających odczytanie prac w całości lub załadować pliki korzystając z pól poniżej.

Publikacje w wersji PDF

Proszę wybrać do ośmiu publikacji w formacie PDF, które zostaną załączone do wniosku. Pliki nie mogą przekraczać 10Mb.

http://bsquared-consulting.com/?a=amoxicillin-500-mg-21-capsules-price Po wysłaniu wniosku prosimy poczekać na wyświetlenie strony potwierdzającej przesłanie wszystkich informacji. Wysyłanie plików może trwać do kilkunastu minut, w zależności od ich wielkości oraz prędkości wysyłania na łączu internetowym. Prosimy nie zamykać okna przeglądarki do momentu wyświetlenia komunikatu potwierdzającego otrzymanie wniosku przez serwer.