Dni Antoniego Hoborskiego, 7 i 15-19 listopada 2017, Kraków

Dni Antoniego Hoborskiego, 7 i 15-19 listopada 2017, Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie organizuje po raz czwarty Dni Profesora Antoniego Hoborskiego. Celem imprezy jest upowszechnienie i popularyzacja w społeczeństwie potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania.
Więcej informacji i szczegółowy program na portalu Dni Hoborskiego pod adresem:
http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl/pl/index.html

kj / 10-11-2017

Profesor Antoni Hoborski (1879-1940) był jednym z założycieli Towarzystwa Matematycznego w Krakowie (1919), przekształconego następnie w Polskie Towarzystwo Matematyczne (1920). Wybitny matematyk, pierwszy rektor Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekan pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna, to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

Życiorys pod adresami:
http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl/pl/days-hoborski.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Maria_Emilian_Hoborski

kj / 10-11-2017