Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2016

Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2016

http://www.digistorytelling.com/?d=metronidazole-buy-online-Canada Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2016 rok otrzymał Jakub Konieczny z University of Oxford, UK, za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej. Nagroda zostanie wręczona w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

http://www.crystalcitymo.org/?c=where-to-order-amoxil kj / 20-04-2017

flagyl 400mg tablets W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:
Nagrodzone prace doktora Jakuba Koniecznego stanowią istotny wkład w rozwój kombinatorycznej teorii liczb i teorii ergodycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie problemu Ersa dotyczącego baz zbioru liczb naturalnych oraz wyniki dotyczące struktury kombinatorycznej zbiorów liczb naturalnych wyznaczonych przez pewne układy dynamiczne (zbiorów nil-Bohra),  w tym uzyskanie częściowej odpowiedzi na pytanie Bernarda Hosta i Bryny Kry o syndetyczności takich zbiorów. Prace Jakuba Koniecznego zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach: Acta Arithmetica, Israel J. Math. oraz Quarterly J. Math.
 

purchase tetracycline 250mg Jakub Konieczny  urodził się 18 lipca 1989 roku w Brzesku koło Bochni. Pierwsze laury matematyczne uzyskał jeszcze jako uczeń krakowskiego V LO im. Augusta Witkowskiego. W latach 2006 i 2007 był laureatem III miejsca  57. i 58. Olimpiady Matematycznej, a w 2008 (w klasie maturalnej) został laureatem nagrody II stopnia w 59. OM i zdobywcą srebrnego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Madrycie. Jakub Konieczny jest też laureatem Olimpiady Fizycznej.

follow site W latach 2008-2011 odbył międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 2011 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki uzyskał licencjat z matematyki. Drugi etap studiów kontynuował  jednocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Vrije Universiteit w Amsterdamie, NL w ramach wspólnego programu studiów magisterskich (Short Track Masters). W roku 2013 obronił pracę magisterską zatytułowaną Applications of Ultrafiltres in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory, przygotowaną pod opieką dwójki promotorów – Tanji Eisner (VU) i Piotra Niemca (UJ). Tytuł zawodowy magistra matemetyki otrzymał zarówno na WMiI UJ (Kraków) jak i na VU (Amsterdam).

follow site Podczas studiów wielokrotnie brał udział w konkursach studenckich zdobywając za każdym razem najwyższe lokaty: International Mathematics Competition for University Students (trzykrotnie First Prize, raz Grand First Prize) oraz Vojtěch Jarník International Mathematical Competition (miejsca 2, 2, 7 i 1).

http://bsquared-consulting.com/?a=metronidazole-prices-USA W latach 2009-2012 Jakub Konieczny otrzymywał stypendium MNiSW dla wybitnie zdolnych studentów. Aktualnie (począwszy od roku 2013) jest doktorantem w Mathematical Institute University of Oxford, UK , gdzie pracuje pod kierunkiem Bena Greena oraz stypendystą Clarendon Fund Scholarship.
Jakub Konieczny utrzymuje stały kontakt z macierzystą uczelnią będąc wykonawcą w grancie Sonata Bis zatytułowanym Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Uczestniczy też aktywnie w pracach działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim grupy badawczej zajmującej się teorią ergodyczną i jej zastosowaniami.

amoxil order Canada Jakub Konieczny nie stroni od pracy społecznej. W latach 2014 i 2015 pełnił rolę opiekuna reprezentacji studentów UJ i jednocześnie członka jury w zawodach International Competition for University Students, w których poprzednich edycjach sam startował.

does viagra interact with tetracycline Jakub Konieczny jest członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

follow site https://www.maths.ox.ac.uk/people/jakub.konieczny

http://www.digistorytelling.com/?d=buy-cheap-tetracycline-online kj / 20-04-2017