Składki członkowskie w roku 2018

  • członkowie zwyczajni - 90 zł,
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł,
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

http://actiononaccess.org/?c=tetracycline-cheapest-price Statutowy termin wpłat składek za rok 2018 upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

Składki członkowskie można wpłacać następująco:

Składki członkowskie roczne PTM w latach 2004-2017

członkowie lata
             enter 2004             http://bsquared-consulting.com/?a=doxycycline-cost-100mg 2005             antibiotika för hund 2006        http://www.yourpathways.org.uk/?y=cipro-and-keflex-interaction 2007-2010         2011-2017
zwyczajni          60 PLN           60 PLN          60 PLN           60 PLN            90 PLN
zwyczajni małżeństwo          90 PLN           90 PLN          90 PLN         100 PLN          150 PLN
emeryci          30 PLN             0 PLN            0 PLN           40 PLN            60 PLN
emeryci małżeństwo                 60 PLN            90 PLN
doktoranci / studenci            0 PLN           15 PLN          15 PLN           40 PLN            60 PLN
zagraniczni 80 USD; 40 USD należący do AMS 80 USD; 40 USD należący do AMS          60 PLN           60 PLN            90 PLN

 

 

Składki członkowskie jednorazowe PTM w latach 2009-2017

członkowie lata
         2009         2010   2011-2017
nieukończony 60 rok życia  1 500 PLN  1 500 PLN   2 250 PLN
ukończony 60 rok życia     720 PLN     720 PLN   1 080 PLN