Konkurs prac studenckich z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza

LXII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LXII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 62. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2018 roku.

kj / 04-06-2018

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 • Grzegorz Bobiński (UMK)
 • Aleksander Ćwiszewski (UMK)
 • Piotr Dowbor (UMK)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Stanisław Kasjan (UMK)
 • Justyna Kosakowska (UMK)
 • Andrzej Nowicki (UMK)
 • Andrzej Rozkosz (UMK)
 • Sławomir Rybicki (UMK) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (UMK)
 • Yuriy Tomilov (UMK)
 • Grzegorz Zwara (UMK)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

EDYCJA 2017 (LXI)

I nagroda - ex aequo

Łukasz Patryk Michalak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Graf Reeba na rozmaitości o skończenie wielu punktach krytycznych; opiekun: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

Jakub Pawlikowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Boundaries of quasi-projective surfaces; opiekun: dr Karol Palka

Marcin Piotr Sroka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Complex structures on decomposable Lie algebras in dimension six

II nagroda - ex aequo

Agnieszka Anna Hejna, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. O zlokalizowanych sharp funkcjach; opiekun: prof. dr hab. Jacek Dziubański

Anna Parlak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Pierwiastki ze skręceń Dehna w grupie klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej; opiekun: dr Michał Stukow

III nagroda - ex aequo

Łukasz Leżaj, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Regularność rozwiązań problemu Dirichleta dla operatorów nielokalnych; opiekun: dr hab. inż. Tomasz Grzywny

Łukasz Henryk Merta, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Composition inverses of certain automatic power series; opiekun: dr Jakub Byszewski

Janusz Piotr Schmude, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Algebry Halla kategorii triangulowalnych; opiekun: dr hab. Grzegorz Bobiński

Wyróżnienia - ex aequo

Dominik Burek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Finite quotients of Calabi-Yau threefolds; opiekun: prof. dr hab. Sławomir Cynk

Elżbieta Krawczyk, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Podziałowe twierdzenia teorii Ramseya; opiekunowie: dr Jakub Byszewski i dr hab. Dominik Kwietniak

Błażej Żmija, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Reccurence sequences connected with the m-ary partition function and their divisibility properties; opiekun: dr hab. Maciej Ulas

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Subskrybuje zawartość