Do członków PTM i wszystkich, którym matematyka jest bliska sercu

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o przeznaczenie 1% podatku należnego za 2022 rok dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które od 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP).

Od ponad 100. lat Towarzystwo wspiera i popularyzuje  badania w  matematyce, jej  zastosowania, krzewi kulturę matematyczną,  wspiera edukację matematyczną i upowszechnienie matematyki w społeczeństwie.

Dzięki statusowi OPP,   Towarzystwo  może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, nasze Towarzystwo ze środków uzyskanych z odpisu dofinansowało realizację kilku przedsięwzięć, w tym organizację Olimpiady Matematycznej, coroczne ufundowanie nagród głównych PTM, a w roku 2010 utworzenie portalu Archiwum Olimpiady Matematycznej. Od 2009 roku PTM opłaca ze swoich funduszy instytucjonalną składkę członkowską w Europejskim Towarzystwie Matematycznym, w wysokości ponad 2000 EURO, pokrywaną do roku 2008 ze środków PAN. Ze względu na cięcia budżetowe i redukcje dotacji państwowych PTM musi w coraz większym stopniu współfinansować ze środków własnych zadania określone Statutem, m.in. wydawanie czasopism PTM.

Wiele instytucji posiada status OPP  i stara się pozyskać odpis podatników na najrozmaitsze cele, ale PTM jest jedyną,  która przeznacza te środki na rozwój matematyki i umacnianie polskiego środowiska matematycznego.

Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, powinien w formularzu PIT za 2022 rok wpisać, że przeznacza 1% dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego podając jego numer  w Krajowym Rejestrze Sądowym:

                                                  KRS 0000042305,

a przekazaniem pieniędzy na konto PTM zajmie się Urząd Skarbowy.