Piotr Pokora laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2018

Piotr Pokora laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2018

Piotr Pokora z Instytutu Matematycznego PAN i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z zespolonej geometrii algebraicznej. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona we Wrocławiupodczas Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society,  17-20 września 2018.

kj / 21-04-2018

Piotr Pokora urodził się w 1988 roku w Mielcu, gdzie też ukończył I LO im. Stanisława Konarskiego (2007). W 2012 roku ukończył studia matematyczne na Politechnice Krakowskiej. W tym samym roku podjął studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas studiów doktoranckich odbył semestralny staż na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych i Komputerowych (KNOW). Uzyskał też stypendium badawcze dla doktorantów na półroczny pobyt w wybranym uniwersytecie w Niemczech przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD i odbył w 2014 roku staż na Uniwersytecie w Marburgu.

Pracę doktorską zatytułowaną Minkowski decompositions and degenerations of Okounkov bodies obronił z wyróżnieniem. W dniu 25 marca 2015 roku na jej podstawie uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. Tomasz Szemberg ( Instytut Matematyki UP), a promotorem pomocniczym dr hab. Jarosław Buczyński (IM PAN i MIM UW).
Również w roku 2015 Piotr Pokora został laureatem konkursu NCN na grant badawczy Preludium. W dniu 9 grudnia 2016 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe drugiego stopnia.

W roku akademickim 2015/16 był zatrudniony na stanowisku podoktorskim na Uniwersytecie w Moguncji. W 2017 roku na podobnym stanowisku na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2014 roku doktor Piotr Pokora pracuje w Instytucie Matematyki UP. Od 1 listopada 2017 do 30 września 2018 zatrudniony jest jako adiunkt w IM PAN.
Piotr Pokora opublikował kilkanaście artykułów naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Wyniki swoich prac prezentował na licznych konferencjach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw matematycznych - AMS (od 2015) i EMS (od 2016).

Więcej informacji o laureacie tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego pod adresami:

http://matematyka.up.krakow.pl/pracow.php?ac=9906483 
https://sites.google.com/site/piotrpokorahomepage/  
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=190374

kj / 21-04-2018