XXV Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 18 maja 2018, Poznań

XXV Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 18 maja 2018, Poznań

Łukasz Grabowski (fot.) z Lancaster University, UK wygłosi XXV Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Kombinatoryka borelowska  odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87. Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego#xxiv-uroczysty-wyk%C5%82ad

kj / 09-05-2017