Konferencja UMI-SIMAI-PTM, 17-20 września 2018, Wrocław

Konferencja UMI-SIMAI-PTM, 17-20 września 2018, Wrocław
Termin: 
2018-09-17 - 2018-09-20
Miejsce: 
Wrocław

W dniach 17-20 września 2018 roku odbędzie się we Wrocławiu Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society (UMI-SIMAI-PTM). Konferencję organizują trzy wymienione w tytule stowarzyszenia we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską. Obrady toczyć się będą na kampusach obydwu uczelni.

kj / 08-10-2017

Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został wybrany w poczet członków korespondentów Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Decyzję podjęło w dniu 16 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Sławomir Kołodziej pełnił funkcję wiceprezesa PTM w kadencji 2014-2016.
Więcej informacji pod adresami:
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iii-nauk-scislych-i-technicznych
http://www.im.uj.edu.pl/instytut/pracownik?id=140

kj / 02-07-2018

Maryna Viazovska laureatką New Horizons in Mathematics Prize 2018

Maryna Viazovska laureatką  New Horizons in Mathematics Prize 2018

Maryna Viazovska (34 lata) z École Polythechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria, została tegoroczną laureatką New Horizons in Mathematics Prize. Nagroda New Horizons in Mathematics jest jedną z wachlarza nagród za przełomowe dokonania w matematyce, noszących wspólną nazwę Breakthrough Prize in Mathematics, którą ufundowali w 2013 roku Mark Zuckerberg i Yuri Milner. Zaszczytne wyróżnienie i 100 tys. USD przyznano za znaczące zastosowania teorii form modularnych do problemu upakowania sfer w specjalnych wymiarach.
Więcej informacji pod adresami:
https://breakthroughprize.org/Laureates/3/L3820 
https://actu.epfl.ch/news/maryna-viazovska-wins-2018-new-horizons-in-mathe-7/
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Prize_in_Mathematics

kj / 27-06-2018

Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Do finału 40. edycji Konkursu Uczniowskich z Matematyki  im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są  czasopismo popularnonaukowe Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowało się pięciu uczestników. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, przy ul. Umultowskiej 67. Prezentacji prac będzie można wysłuchać w dniu 27 września 2018 roku.

kj / 27-06-2018

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem w latach ubiegłych, najbliższy IV DPM potrwa aż dwa dni. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki – organizatorzy pragną w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki (info na portalu http://70-lat-informatyki.pl/ ). Impreza została objęta patronatami Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

kj / 20-06-2018

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2018 roku został Alessandro Sisto z ETH Zürich, Szwajcaria, za prace badawcze  dotyczące różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.
Więcej informacji o nagrodzie, jej patronie i tegorocznym laureacie pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/   
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/      
https://people.math.ethz.ch/~alsisto/

kj / 19-06-2018

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 czerwca 2018 roku następujące konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG -  na polsko-chińskie projekty badawcze. Łączna kwota, o którą mogą ubiegać się naukowcy składający wnioski w tych konkursach, to 240 mln PLN. Wnioski można składać do 17 września 2018 roku. Więcej szczegółów w załączniku.

kj / 18-06-2018

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019, Kraków

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019, Kraków
Termin: 
2019-09-03 - 2019-09-07
Miejsce: 
Kraków

W dniach 3-7 września 2019 roku odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Obrady toczyć się będą w obiektach UJ oraz AGH. Więcej informacji i rejestracja (już otwarta !) na portalu Jubileuszowego Zjazdu.

kj / 18-06-2018

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 8 odbedzie się specjalna sesja naukowa zatytułowana Two Polish lectures at ICM 2018. Prelegentami będą polscy matematycy zaproszeni do wygłoszenia wykładów na ICM 2018 w Rio de Janeiro w Brazylii. Początek sesji o godz. 15:00 w sali 403 (IV piętro IMPAN). Szczegóły w załączniku.

kj / 16-06-2018

World Meeting for Women in Mathematics-(WM)^2, 31 July 2018, Rio de Janeiro, Brasil

World Meeting for Women in Mathematics-(WM)^2, 31 July 2018, Rio de Janeiro, Brasil

W dniu 31 lipca 2018 roku w Rio de Janeiro, Brazyliia, odbędzie się World Meeting for Women in Mathematics-(WM)2 , konferencja satelitarna do International Congress of Mathematicians 2018. Program (WM)2 obejmuje m.in. wykłady plenarne zaproszonych mówczyń, dyskusje w grupach tematycznych, dyskusję panelową i sesję posterową.
Więcej szczegółów i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
https://www.worldwomeninmaths.org/

kj / 14-10-2017, 16-06-2018

Subskrybuje zawartość