Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Peter Volkmann (KIT, Karlsruhe, Niemcy), Solutions of ordinary differential equations in closed subsets of Banach spaces; Ewa Drgas-Burchardt (Uniwersytet Zielonogórski), Bijekcja Oddział Zielonogórski śr, 2015-11-25 14:00
Witold Majdak (AGH, Kraków), Przesunięcia ważone na semidrzewach skierowanych Oddział Łódzki wt, 2015-11-24 14:15
Krystyna Kuperberg (Auburn University, USA), Potoki na niezwartych rozmaitościach trójwymiarowych, w których każda trajektoria jest ograniczona Oddział Warszawski czw, 2015-11-19 17:00
Szczeciński wieczór wspomnień Oddział Szczeciński pt, 2015-11-06 18:00
Józef Tutaj (Politechnika Krakowska), Wybrane problemy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych Oddział Krakowski wt, 2015-11-03 17:00
Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Bolesława Szafirskiego Oddział Krakowski wt, 2015-10-27 16:00
Andrzej Kucharski (UŚl, Katowice), Gra Banacha-Mazura Oddział Górnośląski czw, 2015-10-08 16:15
Gerhard Hiss (RWTH, Aachen, Niemcy), Branching graph for finite classical groups Oddział Gdański śr, 2015-10-07 12:15
Ewa Drgas-Burchardt ( Uniwersytet Zielonogórski), Bijekcja; Jacek Bojarski (Uniwersytet Zielonogórski), Sport, matematyka, rekordy; Sebastian Czerwiński (Uniwersytet Zielonogórski), Sporty losowe Oddział Zielonogórski pon, 2015-06-15 11:00
Jerzy Weyman (University of Connecticut, USA), Złożoność obliczeniowa, geometria i teoria reprezentacji Oddział Warszawski czw, 2015-06-11 16:30
Michael Röckner (Universität Bielefeld, Niemcy), Uniqueness by noise Oddział Gdański śr, 2015-06-03 16:30
Maciej Zworski (University of California at Berkeley, USA), From classical to quantum and back Oddział Warszawski czw, 2015-05-28 16:30
Katarzyna Stąpor (PŚl, Gliwice), Podejście bayesowskie i fischerowskie w analizie dyskryminacyjnej Oddział Górnośląski czw, 2015-05-28 16:15
Ryszard Płuciennik (Politechnika Poznańska), Lokalne podejście do własności Kadeca-Klee w symetrycznych przestrzeniach Köthego Oddział Zielonogórski śr, 2015-05-27 14:00
Sesja naukowa pamięci Kazimierza Urbanika (1930-2005) (UWr) Oddział Wrocławski pt, 2015-05-22 14:15
Tomasz Świderski (AGH, Kraków), Modele a teoria Oddział Krakowski czw, 2015-05-14 18:15
Krzysztof Stempak (Politechnika Wrocławska), Operatory potencjału dla różnych rozwinięć ortogonalnych Oddział Zielonogórski śr, 2015-05-13 14:00
Tomasz Zgraja (ATH, Bielsko-Biała), O spirali logarytmicznej, Archimedesie przełomu wieków XVII i XVII i ojcu fizyki matematycznej Oddział Górnośląski pt, 2015-05-08 10:30
Andrzej Fryszkowski (Politechnika Warszawska), Operatory różniczkowe i inkluzje różniczkowe wyższych rzędów Oddział Zielonogórski śr, 2015-05-06 14:00
Jan Janas (IM PAN, Warszawa), Własności spektralne nieskończonych macierzy Jacobiego Oddział Krakowski wt, 2015-05-05 17:00