Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Łukasz Stettner (IM PAN, Warszawa), Konstrukcja ceny kalkulacyjnej na rynku z kosztami za transakcje Oddział Gdański czw, 2014-12-18 10:15
Sesja naukowa laureatów 68. Konkursu na najlepszą pracę studencką z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (UWr, Wrocław) Oddział Wrocławski pt, 2014-12-12 17:00
Krzysztof Barański (UW, Warszawa), Dynamika funkcji całkowitych i meromorficznych: zagadnienia topologiczne i geometryczne Oddział Warszawski czw, 2014-12-11 16:30
Joanna Zwierzyńska (UŚl, Katowice), Od gęsi Mazura do popularyzacji matematyki Oddział Górnośląski czw, 2014-12-11 16:15
Zbigniew Powązka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), O wizualizacji wybranych treści matematyki szkolnej Oddział Krakowski czw, 2014-12-04 18:15
Piotr Bogusław Mucha (UW, Warszawa), Modele wzrostu kryształów Oddział Gdański czw, 2014-12-04 10:15
Marta Zagórowska (AGH, Kraków), Zastosowanie metod sterowania predykcyjnego do sterowania procesem nawadniania Oddział Krakowski wt, 2014-12-02 17:00
Steffen Rohde (University of Washington, Seattle, USA), How to draw trees ? Oddział Warszawski czw, 2014-11-27 17:15
Andrzej Sitarz (UJ, Kraków), Od foliacji po rozmaitości nieprzemienne i ich geometrię Oddział Gdański czw, 2014-11-20 10:15
Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Hipoteza Poincaré’go – narodziny popularności Oddział Poznański pt, 2014-11-14 12:00
Tomasz Szemberg (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Od 2D do 3D Oddział Krakowski czw, 2014-11-06 18:15
Wieczór wspomnień (Szczecin) Oddział Szczeciński czw, 2014-11-06 18:00
Dariusz Idczak, Stanisław Walczak (UŁ, Łódź), O pewnym uogólnionym ułamkowym zadaniu Mayera z pochodną Caputo Oddział Krakowski wt, 2014-11-04 17:00
Krzysztof Pawałowski (UAM, Poznań), Rozmaitości z działaniami grup Oddział Łódzki czw, 2014-10-30 12:15
Anna Zdunik (UW, Warszawa), Wymiar Hausdorffa w dynamice konforemnej Oddział Gdański czw, 2014-10-23 10:15
Sesja naukowo-wspomnieniowa ku czci Profesora Jacka Gancarzewicza (Kraków) Oddział Krakowski wt, 2014-10-14 17:00
Agata Suchanek (VIII LO, Katowice), Charakteryzacja topologiczna zbioru liczb wymiernych i niewymiernych Oddział Górnośląski czw, 2014-10-09 16:15
Andrei Gabrielov (Purdue University, USA), Classification of spherical quadrilaterals Oddział Warszawski czw, 2014-07-31 16:30
Roman Sznajder (Bowie State University, USA), O stożkach, ich zastosowaniach i nie tylko Oddział Gdański czw, 2014-06-12 10:15
Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa (UWr) Oddział Wrocławski pt, 2014-06-06 14:00