Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Marta Kornafel (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków), Jak dostać Nagrodę Nobla z ekonomii? Oddział Krakowski czw, 2015-02-05 18:15
Maciej P. Wojtkowski (UWM, Olsztyn), Całkowalność w układach dynamicznych na przestrzeniach jednorodnych Oddział Gdański czw, 2015-01-29 10:15
Wacław Marzantowicz (UAM, Poznań), Twierdzenie Bourgina-Yanga jako wzmocnienie twierdzenia Borsuka-Ulama Oddział Łódzki pon, 2015-01-26 16:15
Stanisław Kasjan (UMK, Toruń), O istnieniu modułów superrozkładalnych Oddział Gdański czw, 2015-01-15 10:15
Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski), Jak uczą matematyki gdzie indziej Oddział Zielonogórski śr, 2015-01-14 14:00
Krzysztof Oprzędkiewicz (AGH, Kraków), Implementacja obliczeń ułamkowego rzędu na sterownikach PLC Oddział Krakowski wt, 2015-01-13 17:00
Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Jak obliczyć melodię? Dlaczego geometria jest potrzebna kompozytorom? – Czyli słów kilka o doskonałym związku matematyki z muzyką. Oddział Krakowski czw, 2015-01-08 18:15
Łukasz Stettner (IM PAN, Warszawa), Konstrukcja ceny kalkulacyjnej na rynku z kosztami za transakcje Oddział Gdański czw, 2014-12-18 10:15
Sesja naukowa laureatów 68. Konkursu na najlepszą pracę studencką z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (UWr, Wrocław) Oddział Wrocławski pt, 2014-12-12 17:00
Krzysztof Barański (UW, Warszawa), Dynamika funkcji całkowitych i meromorficznych: zagadnienia topologiczne i geometryczne Oddział Warszawski czw, 2014-12-11 16:30
Joanna Zwierzyńska (UŚl, Katowice), Od gęsi Mazura do popularyzacji matematyki Oddział Górnośląski czw, 2014-12-11 16:15
Zbigniew Powązka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), O wizualizacji wybranych treści matematyki szkolnej Oddział Krakowski czw, 2014-12-04 18:15
Piotr Bogusław Mucha (UW, Warszawa), Modele wzrostu kryształów Oddział Gdański czw, 2014-12-04 10:15
Marta Zagórowska (AGH, Kraków), Zastosowanie metod sterowania predykcyjnego do sterowania procesem nawadniania Oddział Krakowski wt, 2014-12-02 17:00
Steffen Rohde (University of Washington, Seattle, USA), How to draw trees ? Oddział Warszawski czw, 2014-11-27 17:15
Andrzej Sitarz (UJ, Kraków), Od foliacji po rozmaitości nieprzemienne i ich geometrię Oddział Gdański czw, 2014-11-20 10:15
Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Hipoteza Poincaré’go – narodziny popularności Oddział Poznański pt, 2014-11-14 12:00
Tomasz Szemberg (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Od 2D do 3D Oddział Krakowski czw, 2014-11-06 18:15
Wieczór wspomnień (Szczecin) Oddział Szczeciński czw, 2014-11-06 18:00
Dariusz Idczak, Stanisław Walczak (UŁ, Łódź), O pewnym uogólnionym ułamkowym zadaniu Mayera z pochodną Caputo Oddział Krakowski wt, 2014-11-04 17:00