Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Jan Koroński (Politechnika Krakowska), Rachunek krakowianowy i jego twórca – Tadeusz Banachiewicz, wybitny astronom i matematyk Oddział Krakowski czw, 2013-03-07 18:00
Aleksander Błaszczyk (UŚl, Katowice), Kraty a topologia Oddział Górnośląski czw, 2013-03-07 15:15
Tomasz B. Jelonek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Z badań nad autorstwem Listu do Hebrajczyków Oddział Krakowski wt, 2013-03-05 17:00
85. rocznica urodzin Andrzeja Krzywickiego i 40-lecie istnienia Seminarium Zakładu Równań Różniczkowych - sesja naukowa, (UWr) Oddział Wrocławski pt, 2013-03-01 15:15
Jerzy Szczepański (UJ, Kraków), O sprawiedliwych podziałach Oddział Krakowski czw, 2013-02-07 18:00
Sesja naukowa (Kraków), Matematycy w Powstaniu Styczniowym Oddział Krakowski wt, 2013-01-22 16:30
Sesja pamięci Hanny Marcinkowskiej (Wrocław) Oddział Wrocławski pon, 2013-01-21 15:15
Sesja naukowa (Wrocław), Wykłady pohabilitacyjne Oddział Wrocławski pt, 2013-01-18 17:15
Jonathan D.H. Smith (Iowa State University, USA), Beyond Groups Oddział Warszawski czw, 2013-01-17 16:30
Roman Duda (Uniwersytet Wrocławski), Matematyka na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Oddział Krakowski wt, 2013-01-15 16:00
Roman Duda (Uniwersytet Wrocławski), Pierwsze wykłady teorii mnogości na ziemiach polskich Oddział Krakowski pon, 2013-01-14 12:15
Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Nietypowe konstrukcje Oddział Krakowski czw, 2013-01-10 18:00
Zbigniew Powązka (UP im. KEN, Kraków), Liczba Szecherezady, palindromy i wielomiany jednej zmiennej Oddział Krakowski czw, 2012-12-13 18:00
Zbigniew Lipecki (IM PAN, Wrocław), Jednoznaczność produktów kartezjańskich pewnych zbiorów zwartych wypukłych Oddział Górnośląski czw, 2012-12-13 15:00
Ogłoszenie wyników Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki – edycja 2012 (UP im. KEN, Kraków) Oddział Krakowski pon, 2012-12-10 12:15
Sesja naukowa i ogłoszenie wyników „XLVI Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki” Oddział Wrocławski pt, 2012-12-07 16:15
Waldemar Bauer (AGH, Kraków), Koncepcja wykorzystania filtrów niecałkowitego rzędu w układach automatyki Oddział Krakowski wt, 2012-12-04 17:00
Jean Mawhin (Université Catholique de Louvain, Belgia), Poincaré’s contributions to partial differential equations Oddział Górnośląski wt, 2012-12-04 16:15
Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Stefan Banach-impresje w rocznicę urodzin Oddział Górnośląski czw, 2012-11-29 16:00
Tomasz Szemberg (UP im. KEN, Kraków), Liczby Oddział Krakowski czw, 2012-11-22 18:00