Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Paweł Dłotko (Dioscuri Centre in Topological Data Analysis, IM PAN Warszawa), Invitation to applied computational topology, on-line via Zoom Oddział Warszawski czw, 2020-11-26 14:30
Adam Błoch (Politechnika Łódzka), Hiperboliczne równania różniczkowe na sieciach, odczyt on-line via MS Teams Oddział Łódzki śr, 2020-11-18 16:15
Jacek Miękisz (UW), Od kwazikryształów do biologii ewolucyjnej i z powrotem - historia osobista Oddział Warszawski śr, 2020-10-21 17:00
Sesja wspomnieniowa PROFESOR ANDRZEJ PELCZAR (1937-2010). JEGO ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ MATEMATYKI POLSKIEJ, Kraków Oddział Krakowski wt, 2020-06-02 17:00
Wojciech Turlej (Szkoła Doktorska AGH & Firma Aptiv), Wykorzystanie metod optymalizacji w planowaniu trajektorii robotów mobilnych oraz samochodów osobowych Oddział Krakowski wt, 2020-04-07 17:00
Michał Klepczarek (Uniwersytet Łódzki), Wartości bifurkacyjne funkcji gładkich Oddział Łódzki wt, 2020-03-10 16:15
Marcin Szelest i Paweł Kowalczyk, Zastosowanie metryki Wassersteina do statystycznej analizy danych w samochodowych systemach percepcji otoczenia Oddział Krakowski wt, 2020-03-03 17:00
Andrzej P. Ruszczyński (Rutgers University, USA), Risk Forms: Duality, Disintergration and Statistical Estimation Oddział Warszawski czw, 2020-02-27 12:15
Karol Gryszka (UP Kraków), Wieże Hanoi i wędrówki po fraktalach Oddział Krakowski czw, 2020-02-20 16:30
Sesja naukowa: LIII Konkurs na Najlepszą Pracę z TPiZM (Uniwersytet Wrocławski) Oddział Wrocławski pt, 2020-01-31 16:00
Wojciech Domitrz (Politechnika Warszawska), Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad powierzchniami z brzegiem Oddział Łódzki czw, 2020-01-30 10:15
Piotr Nowakowski (Politechnika Łódzka), Jak duże względem miary i kategorii są rodziny zbiorów silnie porowatych i wymiaru Hausdorffa zero wśród symetrycznych zbiorów Cantora? Oddział Łódzki wt, 2020-01-21 16:15
Bronisław Pabich (Kraków), Przystępny wykład na temat reguły Guldina Oddział Krakowski czw, 2020-01-16 17:15
Bronisław Pabich (Kraków), Wielościenne formy plasterkowe Oddział Krakowski czw, 2019-12-19 17:15
Czesław Bagiński (Politechnika Białostocka), Rdzenna rodzina grafów Cayley’a grupy skończonej Oddział Gdański czw, 2019-11-28 10:15
Bronisław Pabich (Kraków), Objętość kuli według Archimedesa i według Chińczyków Oddział Krakowski czw, 2019-11-21 17:15
Wojciech Dzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Witold Adam Pogorzelski (1927-2018), logik i matematyk Oddział Górnośląski czw, 2019-10-24 16:15
Wręczenie Medali KEN Wojciechowi Banaszczykowi i Pawłowi Walczakowi (Uniwersytet Łódzki) Oddział Łódzki śr, 2019-10-23 15:00
Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski), Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939 Oddział Łódzki śr, 2019-10-23 14:00
Alexander Mednykh (Sobolev Institute of Mathematics & Novosibirsk State University, Rosja), Graphs as Riemann surfaces Oddział Gdański czw, 2019-10-17 10:15