Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Projekcja filmu "Przestrzenie Banacha" Oddział Warszawski pt, 2008-12-05 18:00
Odczyt prof. R.Langevin pt. "Curves of osculating circles and spheres" Oddział Łódzki czw, 2008-12-04 10:15
Odczyt dra inż. A. Piłata pt. "Zastosowanie procesora analogowego do rozwiązywania równań różniczkowych" Oddział Krakowski wt, 2008-12-02 17:00
Wręczenie nagród XLII Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki Oddział Wrocławski pt, 2008-11-28 17:15
Prof. Michał Misiurewicz "Zbiory o stalej odleglosci od zbioru zwartego w wymiarze 2" Oddział Warszawski czw, 2008-11-27 16:30
Odczyty prof. W.Więsława pt. "Zygmunt Rewkowski (1807 – 1893) – matematyk - zesłaniec" oraz "Jak kiedyś mierzono koło" Oddział Górnośląski ndz, 2008-11-23 16:00
Odczyt prof. B.Hajduka pt. "O kilku problemach topologii symplektycznej" Oddział Łódzki czw, 2008-11-20 10:15
Odczyt prof. R. Rudnickiego pt. "O modelach strukturalnych dynamiki populacyjnej" Oddział Krakowski wt, 2008-11-04 17:00
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Karola Borsuka Oddział Warszawski śr, 2008-10-29 16:00
Odczyt prof. S. Reicha pt. "Two rigidity theorems for holomorphic generators" Oddział Łódzki wt, 2008-10-28 14:16
Odczyt prof. B.Opozdy pt. "Podrozmaitości Lagrange'a: metryczne i afiniczne" Oddział Łódzki czw, 2008-10-16 10:15
Odczyt prof. Z. Lipeckiego pt. "Submiary wielokrotnie subaddytywne i ich związki z miarami wektorowymi" Oddział Górnośląski czw, 2008-10-02 16:00
Odczyt prof. W. Kierata pt. "Słabe rozwiązania równań różniczkowych" Oddział Górnośląski czw, 2008-10-02 16:00
Odczyt prof. Paolo de Lucia o teorii miary Oddział Łódzki wt, 2008-09-30 10:15
Odczyt prof. A.S.Miszczenki pt. "Fredholm Operators over C*-algebras" Oddział Łódzki wt, 2008-07-15 11:15
Odczyt prof. Thuong Ton-That pt. "Invariant Differential Operators on Homogeneous Manifolds" Oddział Łódzki czw, 2008-06-26 09:30
Prof. Stanisław Kwapień wygłosi wykład im. Sierpińskiego pt. "Miary i całki stochastyczne" Oddział Warszawski czw, 2008-05-29 17:00
Sesja rocznicowa poświęcona prof. Janowi Mikusińskiemu Oddział Wrocławski pt, 2008-05-16 17:00
Wykład prof. G. Świątka pt. "O rozwiązaniach równania funkcyjnego Feigenbauma..." Oddział Warszawski czw, 2008-05-15 16:30
Sesja naukowa z okazji 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego Oddział Wrocławski wt, 2008-05-13 17:15