Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Mini-konferencja TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, Warszawa, on-line Oddział Warszawski śr, 2021-03-24 17:00
Anna Gierzkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Wspierany komputerowo dowód chaotyczności modelu rotacji Hyperiona Oddział Krakowski wt, 2021-03-02 17:00
Justyna Szpond (IM PAN), Kolorowanie grafów Oddział Krakowski czw, 2021-02-25 17:00
Michał Misiurewicz (IUPUI, Indianapolis, USA) i Yonatan Gutman (IM PAN, Warszawa), Spotkanie on-line z cyklu Poznajmy się - przypomnijmy się sobie nawzajem Oddział Warszawski śr, 2021-02-17 17:00
Karol Gryszka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pierwszy wymiar, drugi wymiar, trzeci wymiar, czwarty wymiar... Oddział Krakowski czw, 2021-01-28 17:00
Agnieszka Widz (Politechnika Łódzka), Prawie rozłączne zbiory magiczne Oddział Łódzki śr, 2021-01-27 16:15
Rafael López Camino (Universidad de Granada, Hiszpania), Surfaces with constant curvature in Euclidean space: old problems and new results, on-line via MS Teams Oddział Łódzki czw, 2021-01-14 10:15
Anna Marciniak-Czochra (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy), Matematyka w biologii i medycynie: heidelberskie podejście i nowe wyzwania Oddział Warszawski śr, 2020-12-16 17:00
Michał Godziszewski (Uniwersytet Łódzki), Nierozstrzygalność w kombinatoryce nieskończonej i jej zastosowania Oddział Łódzki śr, 2020-12-16 16:15
Aleksy Tralle (UWM, Olsztyn), Ujemnie określone struktury Sasakiego na rozmaitościach Smale'a-Bardena, on-line via MS Teams Oddział Łódzki czw, 2020-12-03 11:30
Paweł Dłotko (Dioscuri Centre in Topological Data Analysis, IM PAN Warszawa), Invitation to applied computational topology, on-line via Zoom Oddział Warszawski czw, 2020-11-26 14:30
Adam Błoch (Politechnika Łódzka), Hiperboliczne równania różniczkowe na sieciach, odczyt on-line via MS Teams Oddział Łódzki śr, 2020-11-18 16:15
Jacek Miękisz (UW), Od kwazikryształów do biologii ewolucyjnej i z powrotem - historia osobista Oddział Warszawski śr, 2020-10-21 17:00
Sesja wspomnieniowa PROFESOR ANDRZEJ PELCZAR (1937-2010). JEGO ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ MATEMATYKI POLSKIEJ, Kraków Oddział Krakowski wt, 2020-06-02 17:00
Wojciech Turlej (Szkoła Doktorska AGH & Firma Aptiv), Wykorzystanie metod optymalizacji w planowaniu trajektorii robotów mobilnych oraz samochodów osobowych Oddział Krakowski wt, 2020-04-07 17:00
Michał Klepczarek (Uniwersytet Łódzki), Wartości bifurkacyjne funkcji gładkich Oddział Łódzki wt, 2020-03-10 16:15
Marcin Szelest i Paweł Kowalczyk, Zastosowanie metryki Wassersteina do statystycznej analizy danych w samochodowych systemach percepcji otoczenia Oddział Krakowski wt, 2020-03-03 17:00
Andrzej P. Ruszczyński (Rutgers University, USA), Risk Forms: Duality, Disintergration and Statistical Estimation Oddział Warszawski czw, 2020-02-27 12:15
Karol Gryszka (UP Kraków), Wieże Hanoi i wędrówki po fraktalach Oddział Krakowski czw, 2020-02-20 16:30
Sesja naukowa: LIII Konkurs na Najlepszą Pracę z TPiZM (Uniwersytet Wrocławski) Oddział Wrocławski pt, 2020-01-31 16:00