Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Mini Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics Oddział Rzeszowski sob, 2017-01-21 09:00
Dominik Kwietniak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), O liczbach i królikach Oddział Krakowski czw, 2017-01-19 18:00
Tomasz Szemberg (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Symetrie Oddział Krakowski czw, 2016-12-15 18:00
Piotr Błaszczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), O "Geometrii" Kartezjusza Oddział Wrocławski pon, 2016-12-12 17:00
Sesja naukowa laureatów 50. Konkursu TPiZM (Wrocław) Oddział Wrocławski pt, 2016-12-09 16:15
Piotr Szymczyk (AGH, Kraków), Teoria operatorów Mikusińskiego Oddział Krakowski wt, 2016-12-06 17:00
Roman Ger (Uniwersytet Śląski, Katowice), Interakcja metod analizy funkcjonalnej i teorii równań funkcyjnych Oddział Zielonogórski śr, 2016-11-30 14:00
Sesja naukowa pamięci Profesor Ilony Kopocińskiej (Wrocław) Oddział Wrocławski pt, 2016-11-25 16:00
Konrad Furmańczyk (SGGW, Warszawa), Zagadnienia testowania hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne Oddział Zielonogórski śr, 2016-11-23 14:00
Zbigniew Powązka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Przykłady kształtowania wzajemnych związków między matematyką i przyrodą Oddział Krakowski czw, 2016-11-17 18:00
Louis Ernst Labuschagne (North-West University, Potchefstroom, RPA), Noncommutative Orlicz spaces: applications, new developments and remaining challenges Oddział Łódzki czw, 2016-11-17 10:15
Mirosława Sajka i Roman Rosiek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Metody psychofizjologiczne w dydaktyce nauk ścisłych Oddział Krakowski wt, 2016-11-08 17:00
Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Wachnickiego (Kraków) Oddział Krakowski wt, 2016-11-08 16:15
Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Kłopoty z czwartym wymiarem Oddział Górnośląski czw, 2016-10-27 16:00
Łukasz Woźny (SGH, Warszawa), O cenie kosztownych zobowiązań w modelu równowagi ogólnej z niespójnością czasową preferencji i ograniczeniami kredytowymi Oddział Zielonogórski śr, 2016-10-26 14:00
Alberto Bressan (Penn State University, USA), Recent trends in differential inclusions Oddział Warszawski czw, 2016-10-20 16:15
Vsevolod Shevchishin (UWM, Olsztyn), Structure of symplectic mapping class group of rational 4-manifolds Oddział Gdański czw, 2016-10-13 10:15
Imke Toborg (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Niemcy), How to understand a finite group Oddział Zielonogórski śr, 2016-10-05 14:00
Mirosław Ślosarski (Politechnika Koszalińska), Teoria multidominacji i dominacji relatywnej Oddział Zielonogórski śr, 2016-06-29 14:00
Adam Henryk Toruńczyk (IM PAN, Warszawa & Uniwersytet Warszawski), Działanie nieskończone w topologii Oddział Warszawski czw, 2016-06-16 16:00