Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki. Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu.  Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku.
Szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu Oddziału Krakowskiego PTM pod adresem:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/konkurs.php?id=14

kj / 01-02-2023

Jury konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

  • Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
  • Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
  • Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
  • Adam Dzedzej (Gdańsk)
  • Jarosław Górnicki (Rzeszów)
  • Zdzisław Pogoda (Kraków)
  • Michał Szurek (Warszawa)

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

                                                                                                            EDYCJA 2022 (IV)

Nagród I, II i III stopnia nie przyznano.

Wyróżnienia - ex aequo
Michał Sajkowski
, Uniwersytet Warszawski, praca pt. Heurystyka i matematyka
Martyna Ślusarczyk i Adam Strach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca pt. Kilka pierwszych liczb pierwszych

 

                                                                                                            EDYCJA 2021 (III)

Jury nie przyznało żadnej nagrody ani wyróżnienia.

 

                                                                                                            EDYCJA 2020 (II)

Od drugiej edycji Konkurs jest stałym konkursem studenckim PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia
Nie przyznano

Nagroda III stopnia - ex aequo
Alicja Hołowiecka, Politechnika Lubelska, praca pt. Enigma (nie) do złamania
Justyna Łapuszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca pt. Piękno krzywej Jordana

 

                                                                                                             EDYCJA 2019 (I)

Pierwsza edycja Konkursu została zorganizowana jako konkurs okolicznościowy z okazji Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia - ex aequo
Piotr Pikul, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera
Filip Rękawek, Uniwersytet Warszawski (MISMaP), praca pt. Jedno zadanie, wiele możliwości

Nagroda III stopnia
Maria Gałuszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. Sumy kwadratów wielomianów

Wyróżnienie
Nina Bażela, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka), Kwantowa strona mocy

 

                                                                                                                          

Regulamin konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Regulamin Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza
na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

§1

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

§2

Konkurs nosi imię Witolda Wilkosza (1891–1941), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora książek i pogadanek radiowych popularyzujących matematykę, kuratora Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, redaktora serii wydawniczej „Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J.”.

Subskrybuje zawartość