Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku.
Szczegółowe informacje na stronie Konkursu pod adresem: https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/konkurs.php?id=15

kj / 17-02-2023

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2021-2023)

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2022 

I nagroda

Estelle Szafran, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Funkcja i jej wykorzystanie do modelowania-badania empiryczne wśród uczniów klas maturalnych realizujących program IB DP lub polską podstawę programową; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Mateusz Grabczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Analiza zadań konkursowych XVIII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego; promotor: dr Łukasz Dawidowski

III nagroda

Katarzyna Seweryn, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. O kolejności wykonywania działań arytmetycznych; promotor: dr Barbara Barańska

Wyróżnienia - ex aequo

Agata Bernat, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Problemy dydaktyczne związane z definiowaniem czworokątów; promotor: dr Barbara Barańska

Sylwia Pater, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Intuicyjny i racjonalny system podejmowania decyzji podczas rozwiązywania zadań matematycznych-badania eyetrackingowe; promotor: dr Mirosława Sajka
 

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Subskrybuje zawartość