Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 roku.
Szczegółowe informacje na stronie Konkursu pod adresem: https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/krygowska.php

kj / 28-02-2022

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2021-2023)

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2021 

I nagroda

Afrodyta Szukalska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Stymulowanie myślenia matematycznego u dzieci 5-letnich poprzez karty Grabowskiego; promotor: dr hab, prof. UŚ Irena Polewczyk

II nagroda

Anna Sieczka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca licencjackaka pt. Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki; promotor: dr Anna Pyzara

III nagroda

Joanna Mleczak, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , praca magisterska pt. Przejawy myślenia formalnego wśród studentów pierwszego roku; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Marta Stachura, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Wiedza przyszłych nauczycieli matematyki z zakresu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej - badania empiryczne; promotor: dr Mirosława Sajka
 

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Subskrybuje zawartość