Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2018 roku.

kj / 25-04-2018

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2017-2019)

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                            Edycja 2017 

I nagroda

Piotr Berda, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Zastosowania matematyki jako specyficzny typ zadań w podręcznikach do nauczania matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym; promotor: dr Edyta Juskowiak

II nagroda

Magdalena Marekwia, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Gotowość szkolna a umiejętności matematyczne dziecka po klasie I;
promotor: dr hab. Irena Polewczyk

III nagroda

Agata Proszowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Wizualizacja w rozwiązywaniu zadań prowadzących do układów równań;
promotor: dr Lidia Zaręba

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Subskrybuje zawartość