Konkurs prac studenckich z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza

LXV Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

LXV Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego otwiera LXV edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Prace na LXV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: otptm@mat.umk.pl

Sponsorami nagród będą APATOR S.A., IDUB UMK oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Pula nagród będzie wynosić 20.000 zł.
26-04-2021

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

 

W roku 2020 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk matematycznych oraz firma Apator S.A.
W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród w Konkursie było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2020

 • Grzegorz Bobiński (UMK)
 • Piotr Dowbor (UMK)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Dariusz Miklaszewski (UMK)
 • Andrzej Mróz (UMK)
 • Jan Okniński (UW)
 • Andrzej Rozkosz (UMK)
 • Sławomir Rybicki (UMK) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (UMK)
 • Grzegorz Zwara (UMK)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                   EDYCJA 2020 (LXIV)

I nagroda - ex aequo

Rafał Bistroń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Symetrie kwantowych sfer jako splątane algebry Hopfa; opiekun: prof. dr hab. Andrzej Sitarz

Tymoteusz Chmiel, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Picard-Fuchs operators of one-dimensional families of Calabi-Yau threefolds and their monodromy representations; opiekun: prof. dr hab. Sławomir Cynk

Marek Sokołowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes; opiekun: dr Michał Pilipczuk

II nagroda - ex aequo

Przemysław Grabowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Canonical lifts of Calabi-Yau varietes; opiekun: dr Piotr Achinger

Julia Lenczewska, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Nierówności Hardy'ego dla ułamkowego laplasjanu; opiekun: dr Tomasz Jakubowski

III nagroda - ex aequo

Krystian Gajdzica, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Specjalne typy wyróżników; opiekun: dr hab., prof. UJ Maciej Ulas

Mateusz Górski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Uogólniony problem Turána dla cykli; opiekun: dr Andrzej Grzesik

Wyróżnienia - ex aequo

Wojciech Duliński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Homotopies and transcendental extensions in colouring problems; opiekun: dr Andrzej Czarnecki

Damian Głodkowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Stabilność stanów podstawowych Sturma; opiekun: prof. dr hab. Jacek Miękisz

Paweł Poczobut, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. An algebraic variant of the Fischer-Grauert Theorem; opiekunowie: prof. dr hab. Adrian Langer, dr Piotr Achinger

 

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki jest organizowany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
   
 2. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są corocznie do końca lutego każdego roku.
   
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w roku akademickim, w którym dana edycja konkursu została ogłoszona.
   
 4. Wymagane dokumenty: praca, opinia opiekuna oraz jednostronicowe streszczenie popularnonaukowe pracy w języku polskim.
   
 5. Wymagane dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz nazwa uczelni.
   
 6. Dokumenty oraz dane kontaktowe należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września danego roku akademickiego na adres e-mail: otptm@mat.umk.pl .
   
 7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM. W skład jury wchodzą matematycy z przynajmniej trzech ośrodków matematycznych.
   
 8. Wyniki konkursu publikowane są do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
   
 9.  Przewodniczący jury konkursu ogłasza wyniki uczestnikom drogą elektroniczną. Wyniki konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów publikowane są na stronach PTM.

 

Subskrybuje zawartość