Konkurs prac studenckich z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza

LXVII Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

LXVII Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego otwiera LXVII edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Prace na LXVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: otptm@mat.umk.pl
Sponsorami nagród będą APATOR S.A., IDUB UMK oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Pula nagród będzie wynosić 20.000 zł.
 

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

 

W roku 2021 fundatorami nagród w Konkursie byli Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UMK, firma Apator S.A. i Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W roku 2020 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz firma Apator S.A.
W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród w Konkursie było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2021-2023

 • Grzegorz Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • Stanisław Kasjan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (Uniwersytet Mikołąja Kopernika w Toruniu)
 • Yuriy Tomilov (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Włodzimierz Zwonek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                  EDYCJA 2022 (LXVI)

I nagroda

Mateusz Kobak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Compactifications of rigid analytic spaces; opiekun: dr hab. Piotr Achinger

II nagroda

Robert Szafarczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. New elementary components of the Gorenstein locus of the Hilbert scheme of points; opiekun: dr Joachim Jelisiejew

III nagroda - ex aequo

Michał Borowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Modular density of smooth functions in inhomogeneous and fully anisotropic Musielak-Orlicz-Sobolev spaces; opiekun: dr hab. Iwona Chlebicka, prof. UW

Jędrzej Hodor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. The dynamical zeta function and roots of toral endomorphism; opiekun: dr Jakub Byszewski

Michał Kosiba, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Generalized Łojasiewicz's inequality for definable multifunctions; opiekun: dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ

Tomasz Przybyłowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Influences of higher orders in the Boolean analysis; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz

Wyróżnienia - ex aequo

Piotr Marian Kosela, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca pt. Topologia przestrzeni automatów komórkowych Pedersena; opiekun: dr hab. Jarosław Bylina

Stanisław Majchrzak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Hiperpłaszczyzny izogonalne, sprzężenie izogonalne względem n-sympleksu i hipersfera 3n+3 punktów; opiekun: dr Dominik Burek

Karolina Zając, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Uogólnione twierdzenie Lagrange'a; opiekun: dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ

 

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki (zmodyfikowany w punkcie 4. po ogłoszeniu wyników XLVI edycji)

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki jest organizowany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
   
 2. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są corocznie do końca lutego każdego roku.
   
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w roku akademickim, w którym dana edycja konkursu została ogłoszona.
   
 4. Wymagane dokumenty: samodzielna praca, opinia opiekuna oraz jednostronicowe streszczenie popularnonaukowe pracy w języku polskim.
   
 5. Wymagane dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz nazwa uczelni.
   
 6. Dokumenty oraz dane kontaktowe należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września danego roku akademickiego na adres e-mail: otptm@mat.umk.pl .
   
 7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM. W skład jury wchodzą matematycy z przynajmniej trzech ośrodków matematycznych.
   
 8. Wyniki konkursu publikowane są do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
   
 9.  Przewodniczący jury konkursu ogłasza wyniki uczestnikom drogą elektroniczną. Wyniki konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów publikowane są na stronach PTM.

 

Subskrybuje zawartość