Konkurs prac studenckich z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza

LXVI Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

LXVI Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego otwiera LXVI edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Prace na LXVI Konkurs można składać do 30 września 2022 roku elektronicznie na adres: otptm@mat.umk.pl
Sponsorami nagród będą APATOR S.A., IDUB UMK oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Pula nagród będzie wynosić 20.000 zł.
 

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

 

W roku 2021 fundatorami nagród w Konkursie byli Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UMK, firma Apator S.A. i Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W roku 2020 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz firma Apator S.A.
W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród w Konkursie było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2021

 • Grzegorz Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • Stanisław Kasjan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Yuriy Tomilov (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Igor Tralle (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Włodzimierz Zwonek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                  EDYCJA 2021 (LXV)

I nagroda

Michał Szachniewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Non-reducedness of the Hilbert schemes of points; opiekun: dr Joachim Jelisiejew

II nagroda - ex aequo

Kordian Czyżewski, Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, praca pt. Częściowe izometrie w przestrzeniach Lp; opiekun: dr hab., prof. UwB Bartosz Kwaśniewski

Dawid Hanrahan, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Ostre oszacowanie jądra ciepła Jacobiego na stożku; opiekun: dr Dariusz Kosz

Jarosław Ławnicki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Embeeddings of curves into surfaces and the complement problem; opiekun: dr hab., prof. IM PAN Karol Palka

III nagroda - ex aequo

Anatoli Shatsila, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Geometry of elliptic normal curves of degree 6; opiekun: dr Michał Farnik

Karolina Trokowska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Bijection between trees in Stanley character formula and factorizations of a cycle; opiekun: prof.dr hab. Piotr Śniady

Wyróżnienia - ex aequo

Wojciech Duliński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Tensor Triangular Geometry; opiekun: dr Andrzej Czarnecki

Karol Kuczmarz, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Odległość Gromova-Hausdorffa w grupach permutacji z metrykami - aspekty obliczeniowe i teoretyczne; opiekun: dr Jakub Gismatullin

Wojciech Przybyszewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. VC-density of graph classes of bounded twin-width; opiekun: dr hab. Szymon Toruńczyk

Mateusz Kornel Śliwiński, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Oszacowania funkcji własnych dla oscylatorów kwantowych na grafach; opiekun: dr hab. inż., prof. PWr Kamil Kaleta

 

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki jest organizowany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
   
 2. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są corocznie do końca lutego każdego roku.
   
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w roku akademickim, w którym dana edycja konkursu została ogłoszona.
   
 4. Wymagane dokumenty: praca, opinia opiekuna oraz jednostronicowe streszczenie popularnonaukowe pracy w języku polskim.
   
 5. Wymagane dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz nazwa uczelni.
   
 6. Dokumenty oraz dane kontaktowe należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września danego roku akademickiego na adres e-mail: otptm@mat.umk.pl .
   
 7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM. W skład jury wchodzą matematycy z przynajmniej trzech ośrodków matematycznych.
   
 8. Wyniki konkursu publikowane są do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
   
 9.  Przewodniczący jury konkursu ogłasza wyniki uczestnikom drogą elektroniczną. Wyniki konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów publikowane są na stronach PTM.

 

Subskrybuje zawartość