Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 54. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: konkurs2021@math.uni.wroc.pl

kj / 29-03-2021

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 Sponsorzy:

 

ALLIANZ

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2020-2022)

 • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski) - przewodnicząca jury
 • Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Bogdan Ćmiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Ewa Damek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska)
 • Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska)
 • Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
 • Jaroslaw Harezlak (Uniwersytet Wrocławski & Indiana University, Bloomington, USA)
 • Alicja Jokiel-Rokita (Politechnika Wrocławska)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
 • Tatiana Odzijewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska)
 • Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
 • Maciej Wilczyński (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2020 (LIV)
 

I nagroda - ex aequo

Stanisław Cichomski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Coherent distributions: examination of some open problems; promotor: dr John Noble (UW)

Tomasz Cąkała, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Filtr cząsteczkowy z repróbkowaniem Poissonowskim; promotor: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (UW)

II nagroda

Mikołaj Słupiński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing; promotor: dr hab. Paweł Lorek (UWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Oliwier Biernacki, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Random walks in random environment:ruin probability in ballistic regime; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (UWr)

Kajetan Janiak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Mathematical modeling of radiation-augmented T-cell extravasation; promotorzy: dr. hab. Monika Piotrowska (UW), dr hab. Jan Poleszczuk (IBiB PAN)

Monika Jędrzejkowska, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Numerical methods for nonlocal differential equations ; promotor: dr hab. inż. Łukasz Płociniczak (PWr)

Martyna Wiśniewska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Model Lee-Cartera; promotor: dr Marek Arendarczyk (UWr)

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie do końca lutego danego roku.
Subskrybuje zawartość