Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 57. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: ptm.wroclaw@gmail.com

kj / 23-03-2023

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 Sponsorzy:

 

ALLIANZ

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2023-2025)

 • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski) - przewodnicząca jury
 • Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Bogdan Ćmiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Ewa Damek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska)
 • Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska)
 • Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
 • Jaroslaw Harezlak (Uniwersytet Wrocławski & Indiana University, Bloomington, USA)
 • Alicja Jokiel-Rokita (Politechnika Wrocławska)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
 • Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
 • Maciej Wilczyński (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Edycja 2022 (LVI)
 

I nagroda

Jakub Woźnicki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. On some problems in fluid mechanics; promotorzy: prof. dr hab. Piotr Gwiazda (IM PAN) i prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (UW)

II nagroda - ex aequo

Miłosz Baraniewicz, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Sploty funkcji izotropowych i złożone miary Poissona; promotor: dr hab. inż. Kamil Kaleta, prof. uczelni (PWr)

Jacek Wszoła, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Ciągi o kształcie dzwonu; promotor: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki, prof. uczelni (PWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Marcel Bielówka, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praca magisterska pt. Using reinforcement learning for strategic scheduling of electric microgrid's actions; promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński (SGH)

Michał Borowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Boundedness of Wolff-type potentials and solutions to problems with irregular data; promotor: dr. hab. Iwona Chlebicka (UW)

Nadia Kluz, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca licencjacka pt. Empiryczny rozkład zer pochodnych losowych wielomianów; promotor: dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni (PW)

Tomasz Kostrzewa, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Convergence scheme in CRR model: barrier options; promotor: dr Michał Wiśniewolski (UW)

UWAGA. W edycji 2022 (LVI) w pracach Jury nie brali udziału jurorzy - Piotr Gwiazda i Mateusz Kwaśnicki.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie do końca lutego danego roku.
Subskrybuje zawartość