Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LIV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LIV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 54. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LIV Konkurs można składać od 15 czerwca 2020 do 30 września 2020.

kj / 12-05-2020

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

 

Firma ARRA

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Burnecki (Politechnika Wrocławska)
 • Anna Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)
 • Rafał Kulik (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Marcin Magdziarz (Politechnika Wrocławska)
 • Przemysław Matuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Małgorzata Migda (Politechnika Poznańska)
 • Marek Pycia (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Topolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Żak (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2019 (LIII)
 

I nagroda

Jakub Skrzeczkowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter; promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

II nagroda - ex aequo

Agnieszka Zięba, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów; promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Krzysztof Kępczyński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Asymptotics of supremum distribution of two-dimensional Gaussian processes; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Jakub Madej, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, praca magisterska pt. Ubezpieczenia grupowe dla zależnych czasów życia; promotor:

Mateusz Śliwiński, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca licencjacka pt. Dyskretne półgrupy Feynmana-Kaca; promotor: dr hab. inż., prof. PWr Kamil Kaleta

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.
Subskrybuje zawartość