Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 53. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Termin składania prac na LIII Konkurs upływa z dniem 30 września 2019 roku.

kj / 23-02-2019

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

 

Firma ARRA

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Burnecki (Politechnika Wrocławska)
 • Anna Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)
 • Rafał Kulik (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Marcin Magdziarz (Politechnika Wrocławska)
 • Przemysław Matuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Małgorzata Migda (Politechnika Poznańska)
 • Marek Pycia (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Topolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Żak (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2018 (LII)
 

I nagroda

Bartłomiej Polaczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries; opiekun naukowy: dr hab., prof. UW Radosław Adamczak

II nagroda

Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Propagacja, rekoneksje i zanik frontów biegnących w geometriach modelujących kształt neuronów; opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki i prof. dr hab. Piotr Mucha

III nagroda

Maciej Miśta, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Czasy trafienia w zbiory dla procesów Lévy'ego na prostej; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Grzywny

Wyróżnienia - ex aequo

Krzysztof Banecki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Transformacja Radona - teoria i zastosowania; opiekun naukowy: dr Łukasz Błaszczyk

Katarzyna Cytlak i Natalia Jankowska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wspólna praca pt. Wpływ opóźnienia na dynamikę relacji pesymista-optymista; opiekun naukowy: prof. dr hab. Urszula Foryś

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.
Subskrybuje zawartość