Konkurs prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

LVI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 56. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVI Konkurs można składać do 30 września 2022 roku elektronicznie na adres: konkurs2022@math.uni.wroc.pl

kj / 29-06-2022

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 Sponsorzy:

 

ALLIANZ

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2020-2022)

 • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski) - przewodnicząca jury
 • Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Bogdan Ćmiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Ewa Damek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska)
 • Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska)
 • Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
 • Jaroslaw Harezlak (Uniwersytet Wrocławski & Indiana University, Bloomington, USA)
 • Alicja Jokiel-Rokita (Politechnika Wrocławska)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
 • Tatiana Odzijewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska)
 • Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
 • Maciej Wilczyński (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2021 (LV)
 

I nagroda - ex aequo

Maciej Bartczak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Majoryzacja Schura dla entropii sum niezależnych zmiennych wykładniczych; promotor: prof. dr hab. Rafał Latała (UW)

Szymon Zwara, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. On the entropy of Gaussian quadratic forms; promotor: dr hab. Piotr Nayar (UW)

II nagroda - nie przyznano

III nagroda

Krzysztof Banecki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Coalescent models for estimating phylogenetic trees; promotor: dr hab. Grzegorz Rempała (PW)

Wyróżnienia - ex aequo

Tamara Frączek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca licencjacka pt. Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (UWr)

Agata Lonc, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się bakterii w sieci międzyszpitalnej; promotor: dr. hab., prof UW Monika Piotrowska (UW)

Alicja Matulewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Analiza modelu przeciwnowotworowej komórkowej reakcji odpornościowej; promotor: prof. dr hab.Urszula Foryś (UW)

Michał Pawłowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Matroid optimization under uncertainty; promotor: dr Marek Adamczyk (UW)

Adrian Wielgos, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Teoria istnienia rozwiązań dla quasi-statycznych modeli lepkoplastyczności; promotor: dr Konrad Kisiel (PW)

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie do końca lutego danego roku.
Subskrybuje zawartość