Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Wniosek o przyznanie nagrody im. Hugona Steinhausa

za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Jury nagrody im. Hugona Steinhausa w latach 2021-2023

  • Marek Capiński (AGH)
  • Jan Mielniczuk (PW, IPI PAN)
  • Ryszard Rudnicki (IM PAN) - przewodniczący jury
  • Wojciech Słomczyński (UJ)
  • Dariusz Wrzosek (UW)
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1979 Radosław Kala nagroda im. Hugona Steinhausa Akademia Rolnicza w Poznaniu
1979 Jerzy Baksalary nagroda im. Hugona Steinhausa Akademia Rolnicza w Poznaniu
1984 Leon Jeśmanowicz nagroda im. Hugona Steinhausa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1986 Maciej Sysło nagroda im. Hugona Steinhausa Uniwersytet Wrocławski
1987 Stanisław Trybuła nagroda im. Hugona Steinhausa Politechnika Wrocławska
1989 Zdzisław Pawlak nagroda im. Hugona Steinhausa Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
1991 Władysław Szczotka nagroda im. Hugona Steinhausa Uniwersytet Wrocławski
1996 Aleksander Weron nagroda im. Hugona Steinhausa

Za wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki, a w szczególności za wkład w rozwój teorii procesów stabilnych i jej zastosowań

Politechnika Wrocławska
1999 Marek Kałuszka nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Politechnika Łódzka
2000 Jarosław Bartoszewicz nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Uniwersytet Wrocławski