Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Wniosek o przyznanie nagrody im. Stefana Banacha

za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Jury nagrody im. Stefana Banacha w latach 2021-2023

  • Krzysztof Bogdan (PWr)
  • Ewa Damek (UWr)
  • Krzysztof Frączek (UMK)
  • Grzegorz Karch (UWr)
  • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS) - przewodniczący jury
  • Wojciech Kucharz (UJ)
  • Adrian Langer (UW)
  • Rafał Latała (UW)
  • Barbara Opozda (UJ)
  • Mariusz Woźniak (AGH)
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1959 Jan Jaworowski nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1959 Józef Meder nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Szczecińska
1960 Stanisław Knapowski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1960 Krzysztof Maurin nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1960 Zdzisław Opial nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1961 Czesław Bessaga nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1961 Andrzej Hulanicki nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1961 Zofia Mikołajska-Mlak nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1961 Aleksander Pełczyński nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1962 Jerzy Górski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Śląski w Katowicach