Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Wniosek o przyznanie nagrody im. Stefana Banacha

za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Jury nagrody im. Stefana Banacha w latach 2024-2026

  • Krzysztof Bogdan (PWr)
  • Ewa Damek (UWr)
  • Krzysztof Frączek (UMK) - przewodniczący jury
  • Grzegorz Karch (UWr)
  • Wojciech Kucharz (UJ)
  • Adrian Langer (UW)
  • Rafał Latała (UW)
  • Piotr Nowak (IM PAN)
  • Yuriy Tomilov (UMK, IM PAN)
  • Mariusz Woźniak (AGH)
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1978 Aleksander Weron nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Wrocławska
1977 Lech Drewnowski nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1977 Krzysztof Gawędzki nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1977 Tadeusz Mostowski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Warszawski
1977 Wiesław Pleśniak nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Jagielloński
1976 Tadeusz Figiel nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Lech Górniewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1976 Piotr Mankiewicz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Antoni Wawrzyńczyk nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1975 Jerzy Kijowski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski