Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 27-10-2022

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1973 Jan Oderfeld nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1973 Bertold Lysik nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Politechnika Wrocławska
1973 Przemysław Wojtaszczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1973 Aleksander Weron nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Wrocławska
1973 Kazimierz Musiał nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1973 Marek Karpiński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1973 Roman Ger nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1973 Krzysztof Gawędzki nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1973 Aleksander Błaszczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1973 Krzysztof Apt nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk