Nagrody główne PTM

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1969 Wiktor Marek nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1969 Jerzy Kijowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1969 Jacek Bochnak nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1970 Roman Duda nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1970 Andrzej Krzywicki nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Wrocławski
1970 Karol Sieklucki nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1970 Antoni Wawrzyńczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1970 Jan Waszkiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1970 Henryk Toruńczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1970 Ernest Płonka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach