Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2019

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2019

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1982 Aleksander Całka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1980 Edward Dobrowolski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
1980 Michał Misiurewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1980 Stanisław Szufla nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Zofia Krygowska nagroda im. Samuela Dicksteina Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
1980 Adam Paszkiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Łódzki
1980 Witold Mozgawa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1980 Lech Maligranda nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Ryszard Frankiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1979 Przemysław Wojtaszczyk nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk