Nagrody główne PTM

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1981 Nicole Tomczak-Jaegerman nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1981 Tadeusz Iwiński nagroda im. Witolda Pogorzelskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1980 Edward Dobrowolski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
1980 Michał Misiurewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1980 Stanisław Szufla nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Zofia Krygowska nagroda im. Samuela Dicksteina Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
1980 Adam Paszkiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Łódzki
1980 Witold Mozgawa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1980 Lech Maligranda nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Ryszard Frankiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk