Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 27-10-2022

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1977 Lech Drewnowski nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1977 Krzysztof Gawędzki nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1977 Tadeusz Mostowski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Warszawski
1977 Wiesław Pleśniak nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Jagielloński
1977 Jan Rosiński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1977 Feliks Przytycki nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1977 Zbigniew Kowalski nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Wrocławska
1977 Barbara Kaśkosz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1977 Andrzej Derdziński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1977 Andrzej Biela nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach