Nagrody główne PTM

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1961 Czesław Bessaga nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1961 Andrzej Hulanicki nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1961 Zofia Mikołajska-Mlak nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1961 Aleksander Pełczyński nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1961 Tadeusz Świątkowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Łódzki
1961 Witold Nitka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1961 Roman Duda nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1961 Władysław Bach nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1962 Jerzy Górski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Śląski w Katowicach
1962 Wanda Szmielew nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski