Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 September 2014, Poznań, Poland

Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 September 2014, Poznań, Poland
Termin: 
2014-09-17 - 2014-09-20
Miejsce: 
Poznań

W dniach 17-20 września 2014 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM). Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Deutsche Mathematiker-Vereinigung jest wspólną inicjatywą obu Towarzystw, które mają tradycję w organizacji tego typu spotkań. Obrady toczyć się będą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

kj/ 01-11-2013/ 10-09-2014

Program konferencji obejmie szeroki zakres współczesnych badań matematycznych. Komitet Programowy zaplanował zarówno wykłady plenarne, tzw. contributed talks jak i sesje tematyczne (mini-sympozja) oraz sesję plakatową.

 

 

 

 

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszono następujących mówców:
Zbigniew Błocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Suita conjecture and the Ohsawa-Takegoshi extension theorem;
Joachim Escher (Leibniz Universität Hannover), Analyticity of rotational travelling water waves;
Friedrich Götze (Universität Bielefeld), Entropy expansions in probability;
Joachim Hilgert (Universität Paderborn), Analysis on  locally symmetric groups;
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski), Instabilities and blowups in mathematical models of biological phenomena;
Adrian Langer (Uniwersytet Warszawski), Inequalities between Chern classes of vector bundles and their applications;
Tomasz Schoen (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Roth's theorem on arithmetic progressions in many variables;
Katrin Tent (Universität Münster), Sharply 2-transitive groups;
Barbara Wohlmuth (Technische Universität München), From reduced complexity to large scale computation (Emmy Noether Lecture);
Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Three fundamantal theorems on representations of associative algebras.

 

Statystyki przedstawiające konferencję w liczbach znajdują się w załącznikach poniżej (DMV-PTM-statystyka-kraje, DMV-PTM-statystyka-sesje, DMV-PTM-statystyka-ogólna) oraz na portalu konferencji w zakładce <General>.

Relacje filmowe z uroczystości otwarcia Zjazdu i wszystkich wykładów plenarnych znajdują się pod adresem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9KAx6cyX_n8YkNrX0JEWHBtWlE&usp=sharing

 

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji:
http://dmv.ptm.org.pl/

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV), Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM), Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej.

Sponsorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Deutsche Vereinigung für Mathematische Logik und für Grundlagenforschung der Exakten Wissenschaften (DVMLG) Polska Akademia Nauk, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für Deutsch-Polnische Zussamenarbeit)

kj/ 01-11-2013/ 10-09-2014

ZałącznikSize
plakat-joint meeting DMV-PTM 2014.jpg2.83 MB
DMV-PTM-statystyka-kraje.pdf122.32 KB
DMV-PTM-statystyka-sesje.pdf126.58 KB
DMV-PTM-statystyka-ogólna.pdf40.42 KB