Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Termin: 
2014-09-15 - 2014-09-17
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 15-17 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych, mająca na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
kj / 20-06-2014

 

Wśród wielu tematów, które będą rozważane podczas obrad, kluczowe zagadnienia to:

- organizacja zajęć z matematyki na wydziałach niematematycznych w uczelniach technicznych w świetle KRK i w obliczu akredytacji instytucjonalnych;
- stosowanie nowych technologii w nauczaniu matematyki – zagrożenie czy pomoc ?
- sposoby zachęcania uzdolnionych matematycznie uczniów do studiowania na uczelniach technicznych.
 

Więcej informacji pod adresem:
http://www.oknmut.mini.pw.edu.pl/

Kontakt elektroniczny:
oknmut@mini.pw.edu.pl

kj / 20-06-2014