Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland

Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland
Termin: 
2014-08-11 - 2014-08-14
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 11-14 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbędzie się multikonferencja Web Intelligence Congress (WIC 2014) organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, Politechnikę Warszawską, Web Intelligence Consortium, IEEE Computer Society oraz Association for Computing Machinery (ACM). W ramach WIC 2014 zaplanowane zostały cztery konferencje.
kj/ 21-02-2014

Są to:
WI 2014 - the 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence
IAT 2014 - the 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology
BIH 2014 - the 2014 International Conference on Brain Informatics and Health
AMT 2014 - the 2014 International Conference on Active Media Technology

Ponadto w programie znajdzie się kilkanaście warsztatów, sesji specjalnych i sesji panelowych.
 

Do wygłoszenia wykładów plenarnych podczas kongresu zaproszeni zostali wybitni specjaliści z całego świata, w tym:

laureat nagrody Allana M. Turinga za rok 2000
Andrew Chi-Chih Yao, Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, Chiny

oraz
guru metod obrazowania mózgu
Karl Friston, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging & Institute of Neurology, University College London, UK

a także:
Stefan Decker, National University of Ireland & Digital Enterprise Research Institute (DERI), Irlandia;
Sadaaki Miyamoto, University of Tsukuba, Japonia;
Yi Pan, Georgia State University, USA;
John F. Sowa, VivoMind Intelligence Inc., USA;
Andrzej Szałas, University of Warsaw & Linköping University, Polska/Szwecja.
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji i do składania prac.

Prace przyjęte na konferencję, warsztaty i sesje specjalne zostaną opublikowane w sprawozdaniach wydawanych przez IEEE Computer Society Press i wydawnictwo Springer. Sprawozdania (Proceedings) są indeksowane przez ISI-Thomson-Reuters i będą dostępne już podczas konferencji.

Termin składania prac, które mogą zostać zamieszczone w sprawozdaniach upływa w marcu 2014 roku.
Ponadto do czerwca 2014 roku istnieje możliwość składania krótkich prac/abstraktów, tzw. type II submitions, które nie znajdą się w sprawozdaniach, ale które umożliwią przedstawienie prezentacji podczas konferencji.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na portalu konferencji pod adresem:
wic2014.mimuw.edu.pl

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Politechnika Warszawska, Web Intelligence Consortium, IEEE Computer Society oraz Association for Computing Machinery (ACM).

Sponsorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM)

kj/ 21-02-2014