Jury nagrody im. Samuela Dicksteina w latach 2021-2023

 • Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja; PP)
 • Małgorzata Mikołajczyk (UWr) - przewodnicząca jury
 • Zdzisław Pogoda (UJ)
 • Paweł Strzelecki (UW)
 • Michał Szurek (UW)

Jury w latach 2018-2020

 • Zbigniew Bartosiewicz (PB)
 • Danuta Ciesielska (IHN PAN)
 • Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja)
 • Małgorzata Mikołajczyk (UWr)
 • Michał Szurek (UW) - przewodniczący jury

Jury w latach 2015-2017

 • Zbigniew Bartosiewicz (PB)
 • Małgorzata Mikołajczyk (UWr)
 • Roman Murawski (UAM) - przewodniczący jury
 • Zdzisław Pogoda (UJ)
 • Michał Szurek (UW)

Jury w latach 2012-2014

 • Roman Murawski (UAM) - przewodniczący jury
 • Ryszard Pawlak (UŁ)
 • Zdzisław Pogoda (UJ)
 • Paweł Strzelecki (UW)
 • Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (UWr)

Jury w latach 2009-2011

 • Tadeusz Nadzieja (UOp)
 • Ryszard Pawlak (UŁ)
 • Zdzisław Pogoda (UJ)
 • Zbigniew Semadeni (UW)
 • Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (UWr) - przewodnicząca jury